Vakgroepen, onderzoeksgroepen en disciplines

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen telt 11 vakgroepen.

  • Een vakgroep kan een of meerdere onderzoeksgroepen tellen of gewoon samenvallen met een onderzoeksgroep. 
  • Een onderzoeksgroep kan een of meerdere disciplines tellen of gewoon samenvallen met een discipline. 

Klik op de vak- of onderzoeksgroep of de discipline van je keuze voor meer info over onderzoek, publicaties, ...

1. Antwerps chirurgisch trainings-, anatomie- en onderzoekscentrum (ASTARC)

2. Collaboratief Antwerps Psychiatrisch Onderzoeksinstituut (CAPRI)

3. Family Medicine and Population Health (FAMPOP)

Instituut voor Globale Gezondheid (GHI)

Sociale Epidemiologie & Gezondheidsbeleid (SEHPO)

  • Epidemiologie en medische statistiek
  • Medische sociologie en gezondheidsbeleid
  • Sociale geneeskunde

4. Genetica, Farmacologie en Fysiopathologie van Hart, Bloedvaten en Skelet (GENCOR)

Cardiovasculaire aandoeningen (CARDIOVASC)

Fysiofarmacologie (FYSFAR)

Medische genetica (MEDGEN)

5. Moleculaire Beeldvorming, Pathologie, Radiotherapie, Oncologie (MIPRO)

Centrum voor oncologisch onderzoek (CORE)

6. Moleculair - Morfologie - Microscopie (mVISION)

Cel- en weefselleer (CBH)

Moleculaire Beeldvorming en Radiologie (MIRA)

7. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (REVAKI)

Beweging Antwerpen (MOVANT)

8. Translationele neurowetenschappen (TNW)

9. Translationele Wetenschappen in het Domein van de Immunologie en Inflammatie (TWI²N)

Immunologie

  • Dermatologie
  • Immunologie en allergologie
  • Reumatologie

Laboratorium experimentele geneeskunde en pediatrie (LEMP)

10. Vaccin- en infectieziekteninstituut (VAXINFECTIO)

Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV)

Centrum voor gezondheidseconomisch onderzoek en modelleren van infectieziekten (CHERMID)

Laboratorium voor Experimentele Hematologie (LEH)

Laboratorium voor Medische Microbiologie (LMM)

11. Verpleegkunde en vroedkunde (V&V)

Centre for Research and Innovation in Care (CRIC)

 

Contact

Kristin Deby Campus Drie Eiken
Gebouw S - lokaal S.143
Universiteitsplein 1
2610 WILRIJK (Antwerpen)
België
Tel. +32 3 265 25 40
Fax +32 3 265 25 01
kristin.deby@uantwerpen.be