Integraal internationaal

Architectuur is gebouwde cultuur, maar niet gebonden aan landsgrenzen. Daarom is architectuur heel verschillend binnen Europa en over de hele wereld. Als architectuurstudent maak je kennis met de internationale dimensie van de discipline.

De opleiding heeft een ‘inclusief beleid’, ook op het vlak van internationalisering. Werkelijk iedereen krijgt tijdens zijn studie met internationalisering te maken, ook al blijf je in Antwerpen.

In de bacheloropleiding brengen we de wereld naar jou, en in de masteropleiding ga jij naar de wereld. Dit doe je zowel individueel als in groep, binnen de muren van UAntwerpen of op uitwisseling in het buitenland.

 

 

Samengevat betekent dit dat je als student:

  • internationale referenties bestudeert en ze als referentiekader leert inzetten
  • op vier studiereizen gaat die je actief mee voorbereidt
  • minstens één week een buitenlandse gastdocent hebt
  • een half jaar of een volledig jaar op Erasmusuitwisseling gaat, ofwel in Antwerpen in een internationale groep studeert
  • voor een aantal vakken lessen in het Engels volgt
  • twee maal een International Design Week meemaakt
  • mogelijk een kijkstage in het buitenland doet via Verkenning van de Praxis
  • door je masterproef, als je dit zelf wil, een internationale studio volgt met een kort verblijf in het betrokken land
  • begeleiding krijgt in het zoeken naar een internationale stageplaats

De opleiding participeert ook actief in nationale, Europese en internationale organisaties en onderzoeksgroepen met ongeveer 40 Erasmuspartners.