Raad van Bestuur

is het beslissingsorgaan van het Centrum Pieter Gillis. In zijn vergaderingen worden beleidsbeslissingen genomen. De samenstelling ervan wordt per vierjaarlijkse verkiezingen geregeld. Tijdens de eerste vergadering van de nieuw samengestelde raad wordt een voorzitter-woordvoerder aangeduid.

Oprichtingsnota Pluralistich Reflectiecentrum Pieter Gillis (pdf - 67KB). Het centrum heeft ook een Huishoudelijk reglement (pdf - 75KB).