Philippe Jorens

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Laboratorium Experimentele geneeskunde en Pediatrie (LEMP)

Expertise

  • Klinisch: behandeling kritisch zieke patiënten, alle moderne technieken van monitoring met gespecialiseerde farmacologische eenheid voor fase I en II onderzoek bij gezonde vrijwilligers en patiënten.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.