Onderzoeksgroep

Laboratorium Experimentele geneeskunde en Pediatrie (LEMP)

Expertise

Klinisch: behandeling kritisch zieke patiënten, alle moderne technieken van monitoring met gespecialiseerde farmacologische eenheid voor fase I en II onderzoek bij gezonde vrijwilligers en patiënten.

Visualisatie van ademhalingsinspanning en longfunctie parameters om long- en diafragma protectieve beademing te stimuleren (VIREM studie). 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

Beademing op intensieve zorgen kan schade veroorzaken aan de longen en het diafragma (middenrif) indien ze niet aangepast is aan de individuele patiënt. De mogelijke negatieve impact van beademing op de longen is reeds langer gekend, maar het effect op het diafragma is pas de laatste jaren in de aandacht gekomen. Een belangrijk element om het diafragma te beschermen tegen schade is het bewaren van een beperkte hoeveelheid spieractiviteit tijdens beademing. Het implementeren van deze diafragma-protectieve maatregel is echter niet eenvoudig, omdat het effect van spontane ademhaling op de longen ook meespeelt. De combinatie van long- en diafragma protectieve beademing lukt vaak niet. Bovendien hebben bepaalde subgroepen van patiënten waarschijnlijk hun eigen streefwaarden van ademhalingsniveau, denk maar bijvoorbeeld aan kinderen. Dit onderzoek moet de brug vormen tussen de reeds bestaande kennis over diafragma schade, en de mogelijkheid diafragma-protectieve beademing in de praktijk toe te passen. Een deel van deze studie is een internationale prospectieve cohorte studie, waarbij we 150 beademde kinderen en volwassenen op 3 verschillende diensten intensieve zorgen willen monitoren qua diafragma activiteit (met slokdarmdrukmeting), en het effect ervan op diafragma functie willen bepalen. Zo kunnen we precieze grenzen van ademhalingsactiviteit bepalen die beschermend zijn voor het diafragma tijdens beademing. Daarnaast zullen we het effect van spontane ademhaling op de long mee evalueren. Beide effecten, op de long en het diafragma, worden dan geïntegreerd in een model dat het effect van de toegepaste beademing op de long en het diafragma visualiseert voor de zorgverlener. Op deze manier kan de clinicus een individueel aangepaste beademing voor elke patiënt voorzien die geen schade aan longen en diafragma veroorzaakt, wat zal resulteren in een kortere duur van beademing, kortere verblijfsduur op intensieve zorgen, en uiteindelijk een betere kans op overleving.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Blootstelling aan weekmakers uit plastiek materialen gebruikt in neonatale intensieve zorgen en impact op de lange termijns neurocognitieve en pulmonale ontwikkeling. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

- Ftalaten (vnl DEHP) en alternatieve weekmakers worden gebruikt in plastics om hun elasticiteit en levensduur te doen toenemen - Het vrijkomen van plasticizers uit invasieve medische materialen gebruikt in de neonatale intensieve zorgen (NICU) zorgt voor blootstelling aan deze chemische stoffen mogelijks in een dosis ver boven de maximale dagelijks toelaatbare hoeveelheid. - Ondanks toenemende bewustwording omtrent de toxiciteit, worden deze weekmakers nog steeds gebruikt in veel medische materialen, zelfs op de NICU. - Premature pasgeborenen (neonati) zijn extreem kwetsbaar voor blootstelling aan externe factoren - De bestudeerde weekmakers hebben toxische effecten op neuronale en pulmonale cellen, bewezen in in vitro en in vivo (dier en humane) modellen. - Dit project zal nagaan of de concentratie aan weekmakers en hun metabolieten in een keratine-bevattende niet-invasieve biologische matrix (haar) en in urine kan gebruikt worden om de blootstelling op de neonatale intensieve zorgen te inventariseren. - De mogelijkheid dat deze recent ontwikkelde matrices blootstelling kunnen detecteren in deze kwetsbare populatie, is een nieuwe aanpak en wordt verwacht nieuwe inzichten te leveren. - Onze hypothese is dat blootstelling aan deze weekmakers tijdens het verblijf op NICU bijdraagt tot de sterk verminderde (neurocognitieve en pulmonale) ontwikkeling, welke frequent wordt waargenomen na ontslag uit de NICU.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

ModAu - Gemoderniseerde auscultaties voor afstandsmonitoring. 01/01/2021 - 31/12/2021

Abstract

In ziekenhuizen met een aanzienlijke werklast kan het uitvoeren van auscultaties (het beluisteren van longgeluiden) een tijdrovend proces zijn, dat het medisch personeel ook blootstelt aan mogelijk besmettelijke ziekten. De huidige systemen die auscultaties op afstand mogelijk maken, zijn vaak niet geschikt voor gebruik bij grote hoeveelheden patiënten, langdurig gebruik of zijn beperkt in functionaliteit. Het grote nadeel van de huidige systemen voor auscultatie op afstand is de relatief grote akoestische koppelaar die deel uitmaakt van de stethoscoop. De akoestische koppelaar zorgt ervoor dat de stethoscoop enkele cm dik is, waardoor de toepasbaarheid voor langdurige monitoring vermindert, vanwege het ongemak voor de patiënt en het inherente risico op doorligwonden. In dit project zullen we onderzoeken of dunnere stethoscopen kunnen worden ontwikkeld.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Van exposoom tot effectbeoordeling van contaminanten in humane en dierlijke modellen (EXPOSOME) 01/01/2020 - 31/12/2025

Abstract

We will develop a pioneering holistic framework based on innovative approaches to explore the human exposome in terms of exposure leading to adverse effects with a focus on endocrine-modulated neurological and metabolic disorders by: i. Identifying and characterizing the exposure sources of relevant chemicals in the context of the xposome framework; ii. developing and applying in silico, in vitro and in vivo human and animal models to investigate the absorption, distribution, metabolism, and excretion processes after exposure to chemicals; iii. setting up relevant clinical/epidemiological exposure-wide association studies to better understand the associations between exposure and neurological and metabolic disorders in longitudinal and (nested) casecontrol cohorts and including birth cohorts to understand transgenerational mechanisms; iv. using targeted and untargeted omics techniques (e.g. metabolomics and transcriptomics) in human and animal biological systems to aid data-driven discovery of causal factors for adverse health effects; v. linking exposure to mixtures by integrating exposome research with the adverse outcome pathway concept, a novel toxicological framework structuring the cascade of biological events from an initial molecular-level perturbation of a biological system to an adverse health outcome

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Blootstelling van premature pasgeborenen aan bisphenol A en phthalaten op intensieve zorgen: opstapeling in haar en neurologische en pulmonale toxiciteit op lange termijn. 01/11/2019 - 31/10/2023

Abstract

- Premature neonaten zijn extreem kwetsbaar voor externe factoren - Bisphenol A en phthalaten (DEHP) zijn weekmakers (plasticizers) gebruikt in zachte plastics om voor toename van elasticiteit en levensduur - Het vrijkomen van plasticizers uit invasieve medische materialen gebruikt in de neonatale intensieve zorgen (NICU) zorgt mogelijks voor blootstelling aan deze chemische stoffen in een dosis ver boven de maximale dagelijkse hoeveelheid. - Ondanks toenemende bewustwording omtrent deze plasticizers, worden ze nog steeds gebruikt in veel medische materialen op de NICU. Ze zijn verboden in de productie van speelgoed bedoeld voor kinderen onder 3 jaar oud, maar de wetgeving over het gebruik in medische materialen is onduidelijk en niet nauwkeurig. - De bestudeerde plasticizers hebben toxische effecten op neuronale en pulmonale cellen, bewezen in in vitro en in vivo (dier en humaan) modellen. - Dit project zal nagaan of de concentratie plasticizers in een nieuwe, niet-invasieve, matrix (haar) kan gebruikt worden als diagnostisch hulpmiddel voor blootstelling op de neonatale intensieve zorgen. - De mogelijkheid dat deze matrix blootstelling kan detecteren in deze kwetsbare populatie, is een nieuwe aanpak en wordt verwacht nieuwe inzichten te leveren. - Onze hypothese is dat blootstelling aan deze plasticizers tijdens het verblijf op NICU bijdraagt tot verminderde (neurocognitieve en pulmonale) ontwikkeling, welke frequent wordt geobserveerd bij neonaten na ontslag op NICU

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van een nieuwe generatie 3D hersenorganoïden afgeleid van humane pluripotente stamcellen voor de studie en modulatie van immuun-gemedieerde neurodegeneratie bij cerebrovasculaire aandoeningen. 01/01/2018 - 31/12/2022

Abstract

Ontwikkeling van nieuwe neuro-protectieve en/of immuun-modulerende therapeutische strategieën voor de meeste neurologische ziekten of traumata vereist, zowel voor academische onderzoekslaboratoria als voor farmaceutische industrie, het bestaan van betrouwbare in vitro celcultuurmodellen die ziekte-geassocieerde processen kunnen nabootsen. Helaas kan de complexe interactie tussen meerdere celtypes uit het centraal zenuwstelsel en meerdere celtypes afkomstig van het perifere immuunsysteem niet eenvoudig gesimuleerd worden gebruikmakende van twee-dimensionele (2D) celcultuurmodellen. Het is net hierdoor dat succesvolle preklinische therapieën zich heel moeilijk laten vertalen in een klinisch succes bij patiënten, met als extra gevolg dat de kloof tussen succesvolle labotherapieën en effectieve klinische vooruitgang steeds groter wordt. Een interessante nieuwe benadering ter verbetering van het predicatieve karakter van humaan in vitro neuro-immunologisch onderzoek bestaat uit de ontwikkeling van modulaire 3D hersenorganoïden die structureel, cellulair en functioneel overeenkomen met hersenweefsel. In het kader van dit project willen we een nieuwe methode ontwikkelen en valideren voor de generatie van isogene 3D hersenorganoïden, bestaande uit neuronen, astrocyten en microglia afgeleid van humane pluripotente stamcellen (hPSC). Bijkomend zullen hPSC-afgeleide astrocyten en endotheelcellen aangewend worden om een bloed-hersenbarrière model te genereren als fysische afscheiding tussen hPSC-afgeleide macrofagen en 3D hersenorganoïden. Dit geïntegreerde humaan 3D celcultuurmodel zal zo een innovatief en krachtig onderzoeksinstrument worden voor neuro-immunologisch onderzoek. In dit multidisciplinaire IOF-SBO project is de gebruikte methodologie voor de generatie van 3D hersenorganoïden, gecombineerd met klinische ervaring en de beschikbaarheid van patiëntenstalen, zeer uniek en zal – in eerste instantie – sterk bijdragen tot het domein van in vitro modellering van cerebrovasculaire aandoeningen en de validatie van mogelijke therapieën hiervoor. Bovendien zal, gegeven de huidige wetenschappelijke en economische relevantie, ons doel om aan de Universiteit Antwerpen een geïntegreerd platform voor 3D hersenorganoïden technologie te installeren leiden tot zowel intellectuele (doctoraten, A1 publicaties) als financiële (contractonderzoek) opbrengsten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Therapeutische modulatie van de gastro-intestinale permeabiliteit-inflammatie-pijn as. 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Gastro-intestinale barrière stoornissen worden verondersteld een belangrijke rol te spelen in de pathogenese van ziekten die gekenmerkt worden door een onderliggende ontsteking: dit gaat van metabole aandoeningen (obesitas) over gastro-intestinale ziekten (inflammatoire darmziekten zoals de Ziekte van Crohn) naar infectie (sepsis). 1./ In dit translationele project willen we eerst het effect onderzoeken van farmacologische modulatie van de verstoorde gastro-intestinale barrière in drie diermodellen met verschillende condities van een klinisch relevante ontsteking: het prikkelbare darm syndroom (IBS), inflammatoire darmziekten (IBD) en sepsis. De doelmoleculen werden gekozen op basis van hun voorgestelde rol in de homeostase van de epitheliale barrière. De rol van intestinaal alkalisch fosfatase, een membraangebonden brush-border enzyme met anti-inflammatoire eigenschappen, wordt onderzocht op de wisselwerking tussen de intestinale permeabiliteit, ontsteking en viscerale pijn. Wij zullen ook het effect onderzoeken van nieuw ontwikkelde serine protease remmers op deze 'permeabiliteit-ontsteking-pijn' as omdat ook proteasen, die overvloedig aanwezig in de maag-darmwand en in het darmlumen, werden voorgesteld als belangrijke mediatoren van de permeabiliteit, ontsteking en viscerale pijn. 2. / In parallel met het experimentele deel en op basis van de gegevens uit onze diermodellen, zullen we een translationele studie opstarten waarbij humane biopten en/of chirurgische resectie specimens van patiënten met IBS, IBD of sepsis worden verzameld voor de validatie van biomarkers die werden geïdentificeerd in het experimentele luik. De combinatie van data over de klinische achtergrond van de patiënt, de immuunrespons van de patiënt en de ernst van de gastro-intestinale permeabiliteit stoornissen zal een uniek profiel opleveren dat kan helpen in de ontwikkeling van een geïndividualiseerde therapie. Aangezien op dit moment geen therapeutische middelen voorhanden zijn die specifiek de epitheliale barrière behandelen, is er zeker meer onderzoek nodig naar deze 'permeabiliteit-ontsteking-pijn' as en de modulatie ervan.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

CRC Biobanking: ondersteuning kernfaciliteit. 01/01/2016 - 31/12/2021

Abstract

Biobank Antwerpen is een samenwerking tussen Universiteit Antwerpen en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). De biobank heeft als doel kwalitatief hoogstaand humaan lichaamsmateriaal op te slaan en beschikbaar te maken voor onderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Moleculaire inzichten in de SARS-CoV-2 pathogenese en epidemiologie. 01/06/2020 - 31/05/2021

Abstract

SARS-CoV-2 infectie leidt meestal tot milde klachten, maar sommigen ontwikkelen een ernstige longontsteking die verder kan evolueren tot orgaanfalen en zelfs sterfte. In dit project wensen we de factoren te identificeren die de ernst van COVID-19 kunnen bepalen. Op basis van eigen data hebben we aangetoond dat de expressie van mucines door SARS-CoV-2 significant wordt verhoogd. Overmatige mucine productie wordt ook bij ernstig zieke COVID-19 patiënten waargenomen wat het herstel bemoeilijkt. Daarom zullen we eerst verschillende mucines karakteriseren voor hun rol in zowel de initiatie als progressie van COVID-19. Ten tweede kampen ernstig zieke patiënten ook met zuurstoftekort. Dit kan mogelijks verklaard worden door de extreme interstitiële vochtophoping die recent werd vastgesteld in de longen van overleden patiënten. Het slecht functioneren van aquaporines (AQPs) zou hier aan de basis kunnen liggen en zal verder onderzocht worden. Dit is van groot therapeutisch belang voor COVID-19, aangezien reeds is aangetoond dat specifieke AQP remmers longschade verminderen en de hypersecretie van mucines blokkeren. Ten slotte is mucine expressie ook een cruciale factor in de microbioom huishouding. Een verstoring ervan, alsook co-infecties met respiratoire pathogenen en de virale genomische diversiteit kunnen een rol spelen in het verloop van ziekte. Het identificeren van factoren die het verloop van COVID-19 bepalen, zal leiden tot identificatie van nieuwe targets voor behandeling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Cognitief evalutie platform: Meten van fysiologische interactie-parameters van zorgverleners tijdens stressvolle ICU-interventies, aanloop naar de ontwikkeling van dynamische hulpverlenende interfaces voor zorgverleners. 01/07/2019 - 31/12/2020

Abstract

Een intensieve zorgafdeling is een veiligheidskritische omgeving waarin de activiteiten van zorgverleners cruciaal zijn voor mensenlevens. Bijwerkingen, gedefinieerd als letsels of complicaties die het gevolg zijn van een medische menselijke fout in plaats van de onderliggende ziekte van de patiënt, komen voor bij ongeveer een derde van de gevallen bij volwassen IC-patiënten en het risico op fouten is cumulatief. De risicofactoren voor ongewenste voorvallen zijn onder meer hoge werkdruk bij verpleegkundigen, slaapgebrek van de zorgverleners of vermoeidheid, communicatiefouten, een hoge verhouding tussen patiënt en verpleger en slecht management. Werkgerelateerde stress met de bijbehorende emoties die specifiek op de intensieve zorgafdeling worden uitgelokt, is goed gedocumenteerd. Niettemin hebben slechts enkele studies gebruik gemaakt van fysiologische parameters met betrekking tot onderzoek naar stress bij medische zorgverleners. Binnen dit project is het de bedoeling om een ​​cognitief evaluatie platform te ontwikkelen dat draagbare sensoren omvat om fysiologische parameters en locatie in real time van zorgverleners binnen een ICU te kunnen monitoren. Dit maakt het mogelijk om cognitieve toestanden van zorgverleners te verzamelen, gekoppeld aan tijd en plaats. Werkdruk, vermoeidheid en stress zijn de gemonitorde cognitieve toestanden, omdat ze de belangrijkste bedreigingen vormen voor de veiligheid van de patiënt. Deze innovatieve aanpak stelt ons in staat om de cognitieve toestanden van zorgverleners te correleren met specifieke locaties op de ICU, TISS-28, taken en andere specifieke episodes gedurende hun werkdag en -nacht, wat nieuwe inzichten en een beter begrip van de workflow van de ICU-zorgverleners zal opleveren. Uiteindelijk kan dit onderzoek vele mogelijkheden bieden voor onderzoek en exploratie bij het optimaliseren van de workflow van ICU-zorgverleners.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

BBMRI-dossier. 01/08/2016 - 31/12/2016

Abstract

Afstemming, harmonisatie en integratie van de biobank infrastructuur in Antwerpen in het kader van het Europese BBMRI initiatief. Gestructureerde biobanken, collecties van stalen van hoge kwaliteit samen met een uitgebreide set aan goed-gedocumenteerde, up-to date, epidemiologische en klinische gegevens en data uit moleculair diagnostische testen van een groot aantal patiënten en controlepersonen, zijn essentieel voor de vooruitgang van de wetenschap. Deze zijn vooral belangrijk voor het translationeel biomedisch onderzoek, dat steunt op innovatieve, high-throughput technologieën waarbij toegang tot grote collecties van humaan biologisch materiaal en er aan gekoppelde relevante klinische data van patiënten en gezonde controlepersonen essentieel is en de snelheidslimiterende stap. De wetenschappelijke en socio-economische impact van biobanken en hun integratie in nationale en internationale netwerken zijn daarom cruciaal. De pan-Europese "European Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI)" heeft tot doel om de toegang tot de populatie en klinisch-georiënteerde collecties van biologische stalen in Europa te faciliteren. Dit project heeft tot doel om de lokale biobankinfrasctuur verder uit te bouwen en te onderhouden in Antwerpen binnen een geharmoniseerd kwaliteitsnetwerk, gebaseerd op ethische en legale standaarden, met geharmoniseerde toegangsprocedures en een geïntegreerde catalogus van beschikbare stalen. Het versterken van de catalogus zal de samenwerking bevorderen tussen de onderzoekers en brengt de biobankcollecties op één virtueel centraal platform. Dit zal toelaten dat UA onderzoekers deelnemen in de Europese biobank en onderzoeksnetwerken volgens internationale kwaliteitsstandaarden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Neurocognitieve uitkomst op lange termijn bij ernstig zieke kinderen na ontslag uit het ziekenhuis. 01/02/2015 - 31/01/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Neuro-immune modulatie in de gastro-intestinale tractus bij septische ileus: een translationele studie. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Diagnose van longontsteking bij ernstig zieke patiënten via real-time bedrandademanalyse. 01/01/2015 - 31/12/2015

Abstract

Een belangrijk probleem in de dienst intensieve zorgen van ziekenhuizen, zijn bacteriële infecties bij ernstig zieke patiënten. Ventilator geassocieerde pneumonie (VAP) treedt op bij patiënten ten minste 48 uur na intubatie. Vluchtige organische componenten (VOC's) worden uitgestoten door bacteriën tijdens vele metabolische processen en chemische reacties. De meting van VOC's in de uitgeademde lucht van de patiënten, kan een nieuw perspectief bieden voor de detectie van infectie. De techniek Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry (SIFT-MS) zal gebruikt worden voor de ademanalyse. Het doel van dit project is het verkennen van de analyse van uitgeademde lucht als een diagnostisch hulpmiddel voor VAP en de veroorzakende bacterie. Door de versnelling van de diagnose, kan de initiatie van de correcte antimicrobiële therapie sneller worden gestart, waardoor de morbiditeit en mortaliteit kan afnemen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Verfijning en validatie van 'sewage epidemiology' om druggebruik in de algemene bevolking in te schatten. 01/10/2012 - 30/09/2015

Abstract

Deze post-doctorale mandaat beoogt de validatie en verfijning van innovatieve benadering gebaseerd op afvalwater analyse voor de inschatting van druggebruik (stimulanten, cannabis, nieuwe psychoactieve substances) in gemeenschapen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Neurale Stamcellen: moleculaire en fysiologische controle van in vivo migratie en differentiatie. 01/01/2011 - 31/12/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Time-of-flight massaspectrometer in combinatie met een vloeistofchromatografiesysteem (LC-TOF/MS) 22/07/2010 - 31/12/2015

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Ontwikkeling en validatie van microarrays afgeleide biomerkers in ecologisch relevante blootstellingsscenario's voor de karper. 01/01/2010 - 31/12/2013

  Abstract

  In het onderzoeksproject zal een microarray-afgeleide moleculaire biomerker ontwikkeled worden voor micropolluenten in de karper (Cyprinus carpio) en zullen de geselecteerde biomerkergenen gevaildeerd worden onder complexe ecologisch relevante condities. Dergelijke biomerkergenen dienen te voldoen aan verschillende criteria om van waarde te zijn in milieurisicoevaluatie.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Blootstelling en metabolisme van nieuwe gebromeerde vlamvertragers. 01/10/2009 - 31/01/2012

  Abstract

  Gebromeerde vlamvertragers (BFRs), waaronder enkele nieuwe verbindingen (nBFRs) komen voor in allerlei industriële en huishoudelijke producten. Omdat er slechts weinig bekend is over het voorkomen, de overdracht in de voedselketen, het metabolisme en de toxicologie van nBFRs is er een verantwoorde noodzaak aan bijkomend en systematisch onderzoek. Het huidige voorstel steunt op de grondige expertise en op de verworven en uitgebreide samenwerkingsnetwerken met andere onderzoeksgroepen die BFRs onderzoeken. Een eerste doelstelling is de validatie van geschikte analysetechnieken voor de detectie van nBFRs, die meestal slechts in zeer lage concentraties aanwezig zijn in biologische en omgevingsstalen. Tevens omvat het projectvoorstel de systematische opvolging van de verschillende blootstellingsroutes, het potentieel tot biomagnificatie en mogelijke metabolisatie in representatieve aquatische en terrestrische voedselketens. Dit voorstel zal ook de graad van humane blootstelling, de mogelijke routes die hiervoor verantwoordelijk zijn en de daaropvolgende metabolisatie inschatten. Tenslotte zal ook de metabolisatie van enkele belangrijke nBFRs in verscheidene soorten geëvalueerd worden. Dit project zal daardoor leiden tot een beter begrip van de blootstelling, accumulatie en metabolisatie van nBFRs.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Omgevingscontaminanten met endocriene verstoring: Van accumulatie tot een rol in de "pandemie" van obesitas en zijn metabole gevolgen. 01/01/2009 - 31/12/2012

  Abstract

  Er wordt recent verondersteld dat de verstoring van de humane gewichtshomeostase gedeeltelijk het gevolg kan zijn van omgevingsfactoren. Deze studie onderzoekt de accumulatie en de rol van oudere en nieuwere endocrien verstorende chemische stoffen in de pandemie van de 21ste eeuw: obesitas. De effecten worden bestudeerd op het moleculair, cellulair en organisme niveau, gebruik makende van analytische methodes, biochemie, genomics , genetica en epidemiologische humane gegevens.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Analyse van geneesmiddelen in afvalwater: ontwikkeling, validatie en evaluatie van een nieuw en innovatief model voor de opvolging van hun (rationeel) verbruik. 01/01/2009 - 31/12/2012

  Abstract

  Het fundamentele doel van dit project is de ontwikkeling en validatie van een model om aan de hand van de in België meest voorgeschreven en gebruikte GM (via RIZIV-gegevens) gemeten concentraties in afvalwater te correleren met een hoeveelheid gebruikt geneesmiddel (gemeten vs. voorspelde concentraties).

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Cocaïne en zijn metabolieten in Belgische afval- en oppervlakte waters. 01/04/2007 - 31/03/2008

  Abstract

  Binnen het kader van dit project zullen zowel cocaïne als zijn metabolieten worden gemeten in een aantal representatieve afval- en oppervlaktewaters verspreid over gans België. Er zal onderzocht worden in hoeverre de concentraties van cocaïne en BE in het milieu kunnen worden gebruikt als indicatoren voor het lokale cocaïnegebruik. En interlaboratorium validatie zal worden opgezet om de analytische procedures en de interlaboratorium variatie te evalueren. Daarbovenop zal nagegaan worden in hoeverre het mogelijk is om ook geneesmiddelen, andere drugs en verontreinigingen afkomstig van de produktie van designer drugs op te sporen met deze analyses.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Transplantatie van embryonale stamcel-afgeleide neurale stamcellen na ruggenmerg- en hersentrauma. 01/01/2007 - 31/12/2010

  Abstract

  In dit project stellen we als hypothese dat transplantatie van zeer specifiek gedefinieerde embryonale stamcel-afgeleide neurale stamcellen (ES-NSC), genetische gemodificeerd ter secretie van neurotrofe factoren, zal bijdragen tot versneld en/of verbeterd herstel na TBI en SCI. Dit versnelde en/of verbeterde herstel kan het gevolg zijn van: A) een verminderd secundair neuraal verlies door secretie van neurotrofe factoren, en/of B) een verhoogd neuraal herstel door functionele integratie van getransplanteerde ES-NSC en /of gerekruteerde endogene NSC.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Blootstelling, transfer doorheen de voedselketen en metabolisme van gebromeerde vlamvertragers. 01/10/2006 - 30/09/2009

   Abstract

   Doelstelling van de studie : Alhoewel HBCD bestaat uit diastereoisomeren en enantiomeren met mogelijk verschillende chemische en toxicologische eigenschappen, zijn gegevens van HBCD die gebaseerd zijn op gas chromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) beperkt tot totale HBCD (Covaci et al., 2003) Het voorgestelde project heeft daarom als eerste doelstelling de bestaande analytische technieken voor BFR's te verfijnen en te verbeteren. Een analysemethode voor HBCD-isomeren en TBBP-A, gebaseerd op vloeistofchromatografie-massaspectrometrie (LC-MS) zal worden geoptimaliseerd en gevalideerd. Bijkomend zal een methode voor HO-BDE en MeO-BDE metabolieten worden ontwikkeld. Deze methoden, samen met de reeds gevalideerde methoden voor PBDE's, zullen dienen als analytisch instrument voor de realisatie van het project.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Onderzoek naar de mogelijkheid tot functioneel en histologisch herstel van beschadigd zenuwweefsel na ruggenmergtrauma bij rat: modulatie door in vivo implantatie van in vitro getransfecteerde adulte mesenchymale en embryonale stamcellen. 01/10/2006 - 30/09/2007

   Abstract

   De doelstelling van dit doctoraal onderzoek is nagaan of functioneel en histologisch herstel na ruggenmergtrauma bij de rat versneld of verbeterd kan worden door stamceltherapie, al dan niet in combinatie met kooiverrijking en chondroitinase behandeling.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Dubbel blind placebo gecontroleerde randomisatiestudie naar het effect van pre-emptieve aciclovir therapie in het voorkomen van lage luchtweginfectie met Herpes simplex virus bij patiënten op intensieve zorgen. 01/01/2006 - 31/12/2007

   Abstract

   Objectieven van de studie: -Het effect van pre-emptieve aciclovir therapie is het voorkomen van HSV infecties van de LLW te beoordelen aan de hand van dubbel blind, placebo gecontroleerde randomisatiestudie bij patiënten op INZO met HSV reactivatie in de bovenste luchtwegen; om zo eventuele verschillen in outcome tussen beide groepen aan te tonen. -Verdere gegevens omtrent de incidentie van HSV in de luchtwegen te verzamelen. -Verdere risicofactoren voor HSV reactivatie in de lucntwegen te identificeren. -Na te gaan of herpesvirussen, geïsoleerd uit de keel en uit de lagere luchtwegen, genomisch identisch of verschillend zijn bij éénzelfde patiënt en/of tussen verschillende patiënten. -Door middel van moleculaire technieken de gevoeligheid van de PCR ten opzichte van de conventionele viruskweek te evalueren en door het gebruik van kwantitatieve PCR technieken na te gaan of er een verband bestaat tussen de virale lading en de ziekte-progressie en/of outcome.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Onderzoek naar de mogelijkheid tot functioneel en histologisch herstel van beschadigd zenuwweefsel na ruggenmerg- en hersentrauma bij de muis : modulatie door in vivo implantatie van in vitro getransfecteerde embryonale stamcellen. 01/10/2004 - 30/09/2006

    Abstract

    Tot op heden bestaat er voor centraal zenuwstelseltrauma (zowel hersen- als ruggemergtrauma) geen effectieve therapeutische behandeling. Ons onderzoek richt zich: 1) op de transplantatie van uit embryonale stamcellen gedifferentieerde zenuwcellen om alzo beschadigd zenuwweefsel te vervangen, en 2) de transplantatie van genetisch gemodificeerde adulte stamcellen om door secretie van neurotrofe factoren functieherstel van het beschadigd zenuwweefsel te bekomen. Ons onderzoek zal opgedeeld worden in twee deelonderzoeken: een spinaal traumamodel en een hersentraumamodel. Bij het spinaal traumamodel zal er bij de rat een chirurgische dwarslaesie uitgevoerd worden, waarna op verschillende tijdstippen al dan niet genetisch gemodificeerde adulte/embryonale stamcellen getransplanteerd worden in het ruggemerg. De getransplanteerde ratten worden vervolgens opgevolgd naar functioneel herstel aan de hand van de internationaal aanvaarde BBB-score. Voor het hersentraumamodel, dat geïnduceerd wordt bij de muis dmv een gewichtsimpactie op de schedel, zullen er op verschillende tijdstippen al dan niet genetisch gemodificeerede adulte/embryonale stamcellen getransplanteerd worden in de hersenen. Functioneel herstel bij de getransplanteerde muizen wordt vervolgens geëvalueerd via standaard cognitieve en motorische testen.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Differentiatie van stamcellen tot functionele neuronale cellen : een in vitro en in vivo model voor de behandeling van traumatische hersen- en ruggemergletsels bij kinderen. 01/07/2003 - 30/06/2007

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Prospectieve studie naar het voorkomen en de betekenis van het Herpes simplex virus in diepe luchtwegen en onderzoek naar de rol van het virus en gastheerfactoren als een parameter voor de bepaling van risicofactoren en outcome. 01/01/2001 - 31/12/2002

    Abstract

    In deze studie zal herpes simplex virus in bovenste en diepe luchtwegen van patiënten opgenomen in de intensieve zorgen afdeling worden gedetecteerd met conventionele methoden en moleculair diagnostische methoden. Genotypering van de isolaten zal worden ontwikkeld om hun mogelijke oorsprong op te helderen en hun rol in het ziekteproces te definiëren. Onderzoek zal uitgevoerd worden naar de immuunafweermechanismen die een rol spelen in het pathogenese proces. Uiteindelijk is het de bedoeling om een prospectieve gerandomiseerde studie voor de behandeling en preventie van deze infecties op te zetten.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     The role of neutrophil activiation in myocardial reperfusion. 01/09/1999 - 30/09/2000

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      De rol van neutrofiele activatie. 01/09/1999 - 30/09/2000

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Studie van een extracellulair superoxide dismutase, een neurtrofiel degranulatie inhibitor en een permeabiliteitsfactor en hun betrokkenheid in acute longbeschadiging, ARDS en mucoviscidose. 01/01/1995 - 31/12/1996

       Abstract

       Het karakteriseren van de natuurlijke beschermingsmechanismen tegen de vrijstelling van zuurstofradicalen en proteasen geproduceerd door neutrofielen alsook van de factoren verantwoordelijk voor een verhoogde vasculaire doorlaatbaarheid kan leiden tot nieuwe behandelingswijzen van longaandoeningen.

       Onderzoeker(s)

       • Promotor: Slegers Herman
       • Co-promotor: Herman Arnold
       • Co-promotor: Jorens Philippe

       Onderzoeksgroep(en)