Onze visie

Het Anet automatiseringsteam - onderdeel van de bibliotheek van UAntwerpen - ondersteunt de werking van de bibliotheken van het Anet netwerk. Anet realiseert deze ondersteuning via centrale hosting van Brocade, de bibliotheektoepassing die Anet zelf ontwikkelt.
Met behulp van Brocade kunnen Anet bibliotheken hun collecties (zowel print als elektronisch) beheren (verwerving, metadatering), ontsluiten (catalogus) en aan gebruikers ter beschikking stellen (online catalogus, leen, documentaanvraag).
De laatste jaren biedt Anet ook oplossingen voor het beheer en ontsluiten van archief- en erfgoedcollecties en voor het beheer van Institutional repositories.

De kerntaken van Anet situeren zich op twee terreinen:

  1. continue ontwikkeling van de Brocade toepassing (aanpassing van bestaande modules en ontwikkeling van nieuwe toepassingen) in functie van de behoeften van de Anet partners;
  2. onderhoud en vernieuwing van de Brocade infrastructuur (server, netwerk, databank, software repository, back-up) in functie van optimale beschikbaarheid en performantie.

Waar Anet voor staat: