Anet biedt volgende diensten aan:

Helpdesk

Met vragen en/of suggesties allerhande kan iedereen terecht bij de helpdesk. Dit kan gaan over de werking van een Brocade-module, een software error, suggesties voor aanpassingen, ...

Deze berichten worden dagelijks verwerkt en zo snel mogeijk beantwoord.

De helpdesk kan gecontacteerd worden via:

Opleiding

Bij aansluiting van een nieuwe partner, bij indiensttreding van een nieuwe collega of ter opfrissing organiseert Anet opleidingen op vraag. Wanneer u specifieke behoeften heeft voor een opleiding kan dat best gesignaleerd worden via helpdesk@anet.be. Anet zal in samenspraak een programma en geschikte timing afspreken.

Conversie

  • De aansluiting van een nieuwe partner

  • Een fusie

  • Een naamsverandering

  • ...

gaan vaak gepaard met een conversie van de data naar/in Brocade. Dit is maatwerk. Anet coördineert deze conversie in nauw overleg met de betrokken partners.

Nieuwe ontwikkeling

De ontwikkeling van Brocade staat nooit stil. Elk jaar worden er nieuwe modules en/of toepassingen ontwikkeld. De aanzet hiertoe kan komen vanuit de behoeften van onze partners of eigen initiatieven van Anet, gebaseerd op trends in de sector. Sommige van deze ontwikkelingen komen automatisch en gratis ter beschikking van onze partners via de nieuwe releases (1 a 2 per jaar). Andere modules vallen onder afzonderlijke licenties en komen met een meerprijs.

Vragen en/of suggesties ter uitbreiding of verbetering van Brocade kunnen geformuleerd worden via helpdesk@anet.be of via uw vertegenwoordiger op de Begeleidende Commissie.

Aanpassingen aan Brocade

Bugs in Brocade of aanpassingen ter verbetering van de software worden opgeleverd via de nieuwe releases. Er worden jaarlijks 1 a 2 nieuwe releases van Brocade voorzien. Bij een release worden de aanpassingen vanaf de centrale server automatisch en gratis geïnstalleerd voor alle partners. Hierbij is geen interventie van de partners zelf nodig.

Bugs of suggesties te verbetering kunnen gemeld worden via helpdesk@anet.be. In geval van dringende aanpassing (software uitval) kan u uiteraard best telefonisch contact opnemen met Anet.

Workshops

Soms is het zinvol om met een beperkte groep dieper op een bepaalde toepassing in te gaan, om de werking van een nieuwe toepassing toe te lichten, om de mogelijkheden van een weinig gebruikte toepassing in de verf te zetten, ... 

Elk jaar organiseert Anet verschillende workshops waarvoor partners zich kunnen inschrijven. Een overzicht van de reeds ingeplande workshops kan u vinden in onze Agenda. Suggesties voor workshops kan u doormailen naar helpdesk@anet.be.