Opname bestuurlijke archieven voorgangers UAntwerpen

Deze zomer zijn de bestuurlijke archieven van het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA), de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (UFSIA) en de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) geïnventariseerd en overgebracht van campus Middelheim naar het Universiteitsarchief.

Dat gebeurde met behulp van een externe dienst voor archiefverwerking. De verschillende reeksen zijn geschoond, (her)verpakt, genummerd en beschreven. In totaal gaat het om meer dan 100 strekkende meter archief. Hierdoor is de langetermijnbewaring van de notulen en zittingsdossiers, gecreëerd door de bestuursorganen van de voorgangers van de UAntwerpen, gegarandeerd.

Grote meerwaarde

De bestuurlijke reeksen vormen de kern van de archieven van RUCA, UFSIA en UIA. Ze bevatten informatie over het beleid in het algemeen en beslissingen rond academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, sociale en studentenaangelegenheden, bouw- en verbouwingswerken, personeelsaangelegenheden en zoveel meer.  

Het archief dat nu beschreven is, is kortom van onschatbare waarde voor het onderzoek naar de geschiedenis van de universiteit en haar voorgangers.

Raadplegen

Op basis van de voorlopige inventaris kan je ons contacteren om stukken uit de bestuurlijke archieven van RUCA, UFSIA en UIA op te vragen. Privacygevoelige stukken kunnen we niet in lezing geven.