Ter ondersteuning van het archiefbeheer bij de universiteit verlenen we de diverse universitaire diensten en haar medewerkers advies en stellen we richtlijnen op.

Voor de faculteitsadministraties zijn archiefselectierichtlijnen opgesteld. Deze geven aan wat de bewaartermijnen zijn voor documenten gecreëerd of ontvangen door faculteiten. Ze geven aan wat kan worden vernietigd en wat te bewaren is. De richtlijnen bestaan uit twee delen: de lijst met selectierichtlijnen en een begeleidende nota met uitleg over gebruik en toepassing van de lijst.

Archieven van academisch personeel en onderzoeksgroepen hebben potentieel een grote waarde voor onderzoekers, dit zowel voor hergebruik in het eigen vakgebied, als voor historisch en pedagogisch onderzoek. Daarnaast kunnen documenten een bewijswaarde hebben, bijvoorbeeld bij onderzoeksprojecten of visitaties. 

Meer gedetailleerde informatie en richtlijnen zijn voor personeel beschikbaar op Pintra, subsite Universiteitsarchief.