Voor de oprichting van het Universiteitsarchief in november 2017 werden enkele pilootprojecten uitgevoerd in het kader van 'het geheugen van de Universiteit Antwerpen'. Het archief van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap van Antwerpen (KAGA) werd geïnventariseerd en er werd een algemene inventarisatie gedaan van de historische archieven die aanwezig zijn bij de universitaire faculteiten en diensten. 

Ook na de oprichting van het Universiteitsarchief zetten we projecten in de verf . Zo werken we sinds maart 2020 aan de archiveringsactie COVID-19. ​