Cyberpesten

Het aanmaken van een nepprofiel met de bedoeling om iemand in een slecht daglicht te plaatsen, het versturen van beledigende of bedreigende berichten, het online verspreiden van gênante foto’s, iemand bedreigen via de mobiele telefoon zijn voorbeelden van cyberpesten of pesten via het internet en de mobiele telefoon.

In Vlaanderen is ongeveer één op de tien jongeren al het slachtoffer geweest van cyberpesten. Meisjes zijn meer slachtoffer van cyberpesten, terwijl jongens meer dader van online agressie zijn. Cyberpesten piekt rond de leeftijd van elf à dertien jaar, om daarna te dalen. Cyberpesten gebeurt het meest via sociaalnetwerksites, SMS of andere online discussietoepassingen. 

Cyberpesten deelt gelijkenissen met klassieke vormen van (offline) pesten doordat het agressieve gedrag herhaaldelijk en gedurende een langere periode voorkomt. Soms is er een machtsongelijkheid in het voordeel van de dader, wat het voor het slachtoffer moeilijker maakt om zich te verdedigen. Ook heeft de pestkop de bedoeling om zijn slachtoffer met zijn daad te kwetsen. 

Wat zijn de kenmerken van cyberpesten, welke impact heeft dit op jongeren en hoe kan men deze vorm van online agressie voorkomen en aanpakken, komt uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk.  

Welke onderwerpen komen in dit hoofdstuk aan bod? 

 • Hoe verschilt cyberpesten van 'klassiek' pesten? 
 • Waarom kan cyberpesten soms erger zijn dan offline pesten? 
 • Wat maakt het detecteren en oplossen van cyberpesten moeilijker? 
 • Wat zijn de kenmerken van slachtoffers, daders, maar ook bijstaanders?
 • Met welk ander risicogedrag wordt cyberpesten gelinkt?
 • Welke motieven liggen aan de grondslag van cyberpestgedrag? 
 • Welke psychologische gevolgen heeft cyberpesten? 
 • Hoe gaan slachtoffers om met cyberpesten? 
 • Hoe kunnen bijstaanders/getuigen reageren en het slachtoffer steunen? 
 • Hoe kunnen slachtoffers cyberpesten aanpakken?
 • Welke rol kunnen ouders, leraren en andere volwassenen spelen in preventie en interventie? 
 • Wat zegt de wet over vormen van online agressie? 
 • Waar kan men terecht voor steun en hulp?