Grooming

Online grooming is soms een fase die seksueel misbruik van jongeren voorafgaat. Het is een proces waarbij een persoon het kind/ de jongere, belangrijke volwassenen en de omgeving voorbereidt op het misbruik van het kind/ de jongere. Specifieke doelen omvatten het verkrijgen van toegang tot de minderjarige, het opstarten en onderhouden van een online relatie, waarbij de groomer de jongere stapsgewijs beïnvloedt, richting online of offline seksuele handelingen. 

In dit hoofdstuk focussen we op het gevaar dat jongeren lopen om op het internet gecontacteerd te worden door kwaadwillende volwassenen. Aanvankelijk interessante ontmoetingen kunnen dan ontaarden in vormen van online en offline seksueel misbruik.

Onlinegrooming komt vaak in de media als belangrijk onlinerisico, maar er bestaan nog heel wat misverstanden. Deze misverstanden worden één voor één aangepakt op basis van internationale onderzoeksresultaten. Daarna komen de belangrijkste technieken aan bod die daders van onlinegrooming gebruiken om hun slachtoffers te benaderen.

Ook dit hoofdstuk wordt afgesloten met enkele adviezen om grooming te voorkomen en aan te pakken.

Welke thema's komen verder in dit deel aan bod? 

  • Welke misverstanden bestaan er omtrent online grooming?
  • Welke strategieën zetten groomers in om hun slachtoffers te benaderen? 
  • Hoe kan dit delicate thema bespreekbaar gemaakt worden?
  • Hoe kan men bij online contacten, slachtofferschap van grooming voorkomen? 
  • Waar kan men terecht voor meer advies?
  • Hoe kan men online grooming melden? 
  • Waar kan men terecht voor hulp en advies?