Young Rubi

Maak deel uit van de cultuurraad Young Rubi

Engageer je om mee vorm te geven aan het cultuurbeleid en:

  • Breng advies uit over het huidige cultuurbeleid
  • Neem initiatieven op cultureel vlak ter bevordering van de cultuurparticipatievan studenten
  • Organiseer activiteiten 
  • Overleg en breng samenwerking tot stand tussen verschillende culturele actoren

Interesse? Neem contact op met Rubi via cultuur@uantwerpen.be of vul dit formulier in!