Opleidingsinfo

Hoe ziet je opleiding eruit?

Diepgaande specialisatie start met brede basis

De opleiding biomedische wetenschappen is een gevarieerde wetenschappelijke opleiding. In het eerste jaar staan er voornamelijk basisvakken op het programma:

  • vakken van wetenschappelijke aard zoals fysica, chemie en biologie
  • vakken van biomedische aard zoals celbiologie, histologie en anatomie

Tegelijk zet je je eerste stappen in het biomedisch onderzoek: je gaat actief op zoek naar wetenschappelijke informatie op het internet en voert je eerste experimenten uit in het labo.

4 leerlijnen

In het tweede en derde jaar lopen er 4 leerlijnen doorheen je programma.

  • Je bestudeert de structuur en functie van de mens van cel tot orgaan en van prikkel tot reactie.
  • Je bestudeert ziektes (pathologie) vanuit verschillende medische disciplines zoals oncologie, immunologie en farmacologie.
  • Je traint je in onderzoeksmethoden zoals microscopie, medische laboratoriumtechnieken en biostatistiek.
  • Je bekwaamt je in academische vaardigheden: je verzamelt, analyseert en verwerkt informatie en presenteert je bevindingen op een professionele manier.

Hands-on

Veel van je tijd tijdens de opleiding gaat naar de onderzoekspraktijk. Meer dan een derde van het totale aantal contacturen zit je in practica.

Na de lessen werk je in kleine groepen aan zelfstudieopdrachten. Deze opdrachten helpen jou je inzicht in de leerstof te vergroten.

Bachelorscriptie

Je rondt je bacheloropleiding af met een bachelorscriptie. Voor je scriptie maak je een literatuurstudie over een biomedisch thema dat je zelf kiest. Je kan je keuze afstemmen op de afstudeerrichting en de minor die je wil volgen in de masteropleiding. Zowel onderzoek als onderwijs als ondernemerschap kunnen dus in je scriptie aan bod komen.

Mag je starten?

Toelatingsvoorwaarden

Met een diploma secundair onderwijs kan je rechtstreeks inschrijven in deze bacheloropleiding. Ook andere diploma’s of getuigschriften kunnen je toelating geven. Lees daarom ook de uitgebreide info over de toelatingsvoorwaarden.

Iets voor jou?

Sterk in wetenschappen

Je hebt een stevige vertrekbasis voor deze opleiding als je in het aso een studierichting zoals wetenschappen-wiskunde, Latijn-wetenschappen of Latijn-wiskunde volgde. Een andere vooropleiding vergt meer inzet van jou.

Extra voorbereiding heb je verder niet nodig. We starten voor scheikunde en natuurkunde met een herhaling van wat je in het secundair onderwijs geleerd hebt. Al is het uitgangspunt wel anders: begrijpen, opbouwen en toepassen zijn belangrijker dan weten.

Als je in de laatste 2 jaren van het aso tenminste 6 uur wiskunde per week kreeg, mag ook de wiskunde in deze opleiding geen probleem vormen.

Bereid je voor

IJkingstoets

Wil je een goede inschatting van je voorkennis kunnen maken? Dat kan via de ijkingstoets. Deelname wordt sterk aangeraden!

Overbruggingsonderwijs

In september kan je deelnemen aan het overbruggingsonderwijs. Je krijgt dan de kans om:

  • je kennis van wiskunde en chemie bij te spijkeren
  • academisch Nederlands te leren gebruiken
  • je studievaardigheden aan te scherpen

Aan de slag

(Andere) voorkennis kan je testen, opfrissen en bijschaven op ons online voorbereidingsplatform.