Master in de biomedische wetenschappen

In de master in de biomedische wetenschappen ga je je specialiseren. De helft van je studietijd besteed je aan onderzoek tijdens stages en thesiswerk.

Dit mag je verwachten:​

Sterk praktisch gericht

Aan elk opleidingsonderdeel in de masteropleiding is een praktisch gedeelte verbonden: van geavanceerde theorethische oefeningen en simulaties, over demonstraties van high-tech technieken in specifieke onderzoekslaboratoria tot het zelfstandig uitvoeren van geavanceerde experimenten in de praktijkzalen.

In het eerste deel van de masteropleiding zijn er labostages van 6 weken.

In het tweede deel kan je gedurende 8 maanden bijna voltijds aan onderzoek doen binnen je masterproef.

Afstudeerrichtingen

Met je keuze voor een afstudeerrichting bepaal je welk soort onderzoek je doet tijdens je master, maar ook de richting die je daarna professioneel uitgaat. Geen nood als je nog niet weet wat te kiezen. Tijdens de bacheloropleiding krijg je meer inzicht in de verschillende opties.

klinisch-wetenschappelijk-onderzoek.jpg

Klinisch wetenschappelijk onderzoek

Nieuwe geneesmiddelen worden uitgebreid getest voordat ze op de markt komen. Dat gebeurt in een laatste fase via klinische studies, waarbij (gezonde) proefpersonen het nieuwe medicijn toegediend krijgen. Om te testen of het medicijn efficiënt en veilig is, worden de reacties van de proefpersonen (bloeddruk, hartslag...) gemeten.

Wil jij als clinical research professional aan de slag? In deze afstudeerrichting leer je alles over geneesmiddelenonderzoek en medische beeldvorming. Je leert daarnaast ook de nodige administratieve en juridische kennis om een nieuw geneesmiddel te registreren.

Antwerpen heeft een van de grootste ziekenhuisnetwerken van Vlaanderen, waaronder het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Klinisch wetenschappelijk onderzoek gebeurt hier in samenwerking met clinical research organisations. Dit laat de Antwerpse opleiding toe om deze gespecialiseerde richting aan te bieden.

moleculaire-mechanismes-van-ziekten.jpg

Moleculaire mechanismes van ziekten

Veel aangeboren ziekten worden veroorzaakt door een afwijking in de genen. Een voorbeeld is mucoviscidose, een ziekte waarbij het slijm in de longen en in andere organen van de patiënt abnormaal taai is. De oorzaak is een defect gen dat codeert voor een eiwit in de membranen van slijmproducerende cellen.

In deze afstudeerrichting bestudeer je hoe DNA en eiwitten in menselijke cellen werken, zowel in gezondheid als in ziekte. Nieuwe inzichten in de interactie tussen cellen en moleculen hebben geleid tot nieuwe therapieën voor diagnose en behandeling. Denk maar aan stamceltherapie, waarbij stamcellen getransplanteerd worden om defecte cellen te vervangen.

De unieke samenwerking tussen onze universitaire laboratoria en het Instituut Born-Bunge is een troef. Deze samenwerking garandeert excellente onderzoeks- en studiemogelijkheden in de neurowetenschappen. Daarenboven is er een bijzondere kernfaciliteit in de experimentele biomedische beeldvorming, die nieuwe horizonten verkent in de moleculaire beeldvorming van de hersenen.

infectious-and-tropical-diseases.jpg

Infectious and Tropical Diseases

In deze afstudeerrichting bestudeer je (tropische) infectieziekten zoals malaria, cholera en ebola om het samenspel tussen ziekte en omgeving te doorgronden. Je onderzoekt bijvoorbeeld hoe gastheer en parasiet interageren. En je leert patronen herkennen in de (ecologische) omstandigheden waarin de ziekten zich verspreiden.

Op basis van dit soort onderzoek ontwikkel en evalueer je later nieuwe strategieën voor ziektebestrijding. Je kan je expertise inzetten in de farmaceutische en biotechnologische industrie: van diagnostica tot vaccinonderzoek.

Onze universitaire laboratoria werken samen met het Instituut voor Tropische Geneeskunde en voeren onderzoeksopdrachten uit voor o.a. de Wereldgezondheidsorganisatie. Als student heb je de unieke kans om bij te dragen in hun waardevol epidemiologisch, ecologisch, moleculair biologisch, virologisch en immunologisch onderzoek naar hiv, malaria en andere besmettelijke en geïmporteerde ziekten.

Deze afstudeerrichting kan je in Vlaanderen enkel in Antwerpen volgen. Je volgt deze afstudeerrichting volledig in het Engels en behaalt het Engelstalige diploma van Master of Biomedical Sciences.

neurosciences.jpg

Neurosciences

Neurowetenschappers bestuderen gedrag en geheugen aan de hand van de neuronen of zenuwcellen in onze hersenen. Zenuwcellen die niet goed werken, of onderling niet goed communiceren, zijn immers de oorzaak van neurologische ziekten zoals Alzheimer of Parkinson, en allerhande psychiatrische aandoeningen.

In deze afstudeerrichting leer je experimenten opzetten om neurologische processen te doorgronden. Hiervoor maak je in vele gevallen gebruik van diermodellen. Hoe zebravinken leren zingen, bijvoorbeeld, kan je goed vergelijken met hoe kinderen leren spreken.

Met beeldvormingstechnieken (bijvoorbeeld MRI-scans) kan je deze ontwikkeling op een niet-invasieve manier in kaart brengen. Op dezelfde manier kan je ook onderzoeken hoe aandoeningen in de hersenen ontstaan en zich ontwikkelen.

Deze afstudeerrichting kan je in Vlaanderen enkel in Antwerpen volgen. Je volgt deze afstudeerrichting volledig in het Engels en behaalt het Engelstalige diploma van Master of Biomedical Sciences.

Minors

Naast een afstudeerrichting kies je ook een minor. Opnieuw reflecteert je keuze de richting die je later wil uitgaan:

  • Research: als je een carrière in onderzoek ambieert 
  • Management en research: als je in het kader van een biotechbedrijf, biowetenschappelijke instelling of overheidsinstantie aan de slag wil 
  • Management en entrepreneurship: als je een eigen onderneming wil opstarten