Hoe inschrijven?

Volg de inschrijvingsprocedure van de universiteit.

Studiegeld

Onderstaande bedragen gelden voor het academiejaar 2021-2022

Het studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt en wordt elk jaar geïndexeerd. Lees zeker de uitgebreide pagina over het studiegeld onder andere om meer te vernemen over de manier van betalen.

Voor deze opleiding betaal je met een nationaliteit van een EER-lidstaat* een vast bedrag van 247,9 euro én 11,9 euro per studiepunt dus 961,9 euro als je 60 studiepunten opneemt.  Krijg je voor het desbetreffende academiejaar een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap dan betaal je 113,2 euro, onafhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten.

Geen nationaliteit van een EER-lidstaat*?  Raadpleeg het overzicht van de studiegelden voor het exacte studiegeld.

*De lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Ijsland, Kroatië, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden.  Ben je in het bezit van een Belgische lange-termijn verblijfsvergunning dan kan je in aanmerking komen voor het EER-tarief.


Het studiegeld van het lopende academiejaar kan je raadplegen op de uitgebreide pagina over het studiegeld.

Andere studiekosten

Naast het studiegeld zijn er nog andere studiekosten verbonden aan je opleiding. Deze studiekosten verschillen van opleiding tot opleiding. Hieronder vind je een raming van de extra studiekosten voor het eerste deel van het bachelortraject van deze opleiding. Deze raming is gebaseerd op de vorige jaren; afwijkingen zijn mogelijk.

  • Handboeken en cursussen: 261,80 euro (jaarlijkse aankoop, meer informatie vind je per opleidingsonderdeel in het studieprogramma of op de webpagina van de cursusdienst)
     
  • (Licenties van) softwarepakketten: 11,50 euro (eenmalige aankoop)
     
  • Benodigdheden voor practica en oefensessie: 194,80 euro (de meeste materialen worden verder gebruikt tijdens de rest van de opleiding)
     
  • Bedrijfsbezoeken, uitstappen en excursies: 370 euro (de opleiding biedt een divers aanbod aan studiereizen aan waaruit de studenten kunnen kiezen, zowel wat locatie als prijs betreft; de vermelde prijs is een gemiddelde, met een minimum kost van 150 euro en een maximale kost van 750 euro)

Hierbij komen nog kosten voor het cursusmateriaal dat via de leeromgeving Blackboard wordt aangeboden en dat je zelf kan printen.

De Dienst Studiebudget en Sociale voorzieningen beantwoordt je vragen over kinderbijslag, de kostprijs van studeren, hulp om je studie te financieren en werken als jobstudent.