Jobmogelijkheden

  • Deze jobmogelijkheden zijn enkel van toepassing voor wie het masterdiploma behaald heeft.

Als apotheker kan je aan de slag in de brede sector van de gezondheidszorg. Misschien denk je meteen aan de openbare apotheek bij jou om de hoek – een zogenaamde officina-apotheek. Toch biedt het masterdiploma je nog heel wat andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

De apotheek om de hoek

In een openbare apotheek is het jouw taak om informatie te geven over geneesmiddelen en patiënten te begeleiden bij het correcte gebruik ervan. De laatste jaren ligt de nadruk meer en meer op dat laatste. Als apotheker vervul je dus een belangrijke sociale rol.

Uiteraard blijf je bovendien verantwoordelijk voor de conformiteit en de kwaliteit van de specialiteiten en bereidingen.

De farma-industrie

In de farmaceutische bedrijven werken momenteel ongeveer 1 200 apothekers. Je doet er onder andere onderzoek en ontwikkeling en kwaliteitszorg- en controle. Via klinische proeven test je bijvoorbeeld de doeltreffendheid en de veiligheid van de geneesmiddelen.

Je andere taak is voortdurend nagaan of het bedrijf voldoet aan de overheidsbepalingen rond registratie, terugbetaling, informatie en het opvolgen van de producten die op de markt zijn.

Niet alleen farmaceutische bedrijven zijn goede werkgevers voor jou. Ook in sectoren zoals de chemie, de cosmetica en voeding zijn apothekers aan het werk in onderzoek.

De ziekenhuisapotheek

Ook als ziekenhuisapotheker heb je een gevarieerd takenpakket. In de meeste ziekenhuizen helpen er daarom apothekersassistenten mee.

  • Je staat in voor de inkoop, bereiding en distributie van de geneesmiddelen die in het ziekenhuis gebruikt worden.
  • Daarnaast lever je ook geneesmiddelen voor klinisch onderzoek af en volgt deze studies op.
  • In het eigen laboratorium van de ziekenhuisapotheek controleer je of de kwaliteit van alle geneesmiddelen voldoet aan de normen.
  • Ten slotte adviseer je dokters en verpleegkundigen over het juiste gebruik van de geneesmiddelen.

Onderwijs en onderzoek

Aan de universiteit kan je een carrière in onderzoek uitbouwen. Na je masteropleiding kies je er dan voor om te doctoreren. De job van onderzoeker kan je vervolgens combineren met die van docent.

Wil je liever in het secundair onderwijs lesgeven? Na het volgen van de educatieve master mag je aan de slag als leraar chemie of biologie of een andere wetenschap.

Van werk ‘zoeken’ is nauwelijks sprake

De meeste farmaciestudenten hebben al een job gevonden nog voor ze afstuderen. Al enkele jaren is er immers een tekort aan apothekers – in de openbare apotheken, in de ziekenhuisapotheken maar ook in de farmaceutische bedrijven. Bij deze laatste is de vraag naar apothekers sterk gestegen omdat de Europese regelgeving over geneesmiddelenregistratie en -evaluatie steeds strenger wordt.