Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en -sturing. In het najaar van 2019 vond dit plaats voor de bachelor bio-ingenieurswetenschappen.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. In het voorjaar van 2023 zal de opleiding een peer review doorlopen.

Op basis van de visitatie van 2016, het opvolgingsplan na de visitatie en op basis van de interne procesbewaking en -sturing kenmerkt de opleiding zich door volgende sterktes, en werkt ze verder aan volgende punten:

De opleiding biedt een brede basis in natuurwetenschappen aan, aangevuld met ingenieur specifieke vakken en leerinhouden met aandacht voor ethische, sociaal-maatschappelijke en ecologische aspecten van het werkveld. De opleiding besteedt veel aandacht aan geïntegreerd werken. De geïntegreerde practica en het project als bachelorproef kennen een vernieuwende aanpak met een sterke focus op probleemoplossende en ingenieursvaardigheden. Beide brengen de wetenschappelijke en ingenieursvaardigheden van de studenten op een hoog niveau en bereiden hen zeer goed voor op wetenschappelijk onderzoek op masterniveau.

De opleiding streeft naar een goede afstemming met de aansluitende masteropleidingen aan de andere Vlaamse universiteiten, maar mag haar eigen troeven nog meer uitspelen. Ze zal in haar communicatie het geïntegreerd practicum, de interdisciplinariteit en de integratie van ingenieursvaardigheden nog meer benadrukken.

Op vlak van internationalisering wenst de opleiding de uitgaande studentenmobiliteit nog te verhogen door vaste pakketten opleidingsonderdelen aan te bieden die studenten gedurende één semester aan een buitenlandse universiteit kunnen volgen.

Lees het volledig publiek rapport (pdf - 300kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.