Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar 3 wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en -sturing. In het najaar van 2019 vond dit plaats voor de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen.

Jaar 6 sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 24 april 2023 bezocht het peerreviewteam de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

Bevindingen van het peerreviewteam

Het gemotiveerd en gedreven team van docenten en assistenten in de opleiding is gemakkelijk aanspreekbaar, in het bijzonder het onderwijsteam dat instaat voor het praktisch onderwijs in kleine groepen en dat dicht bij de studenten staat. Extra ondersteuning is er ook via het monitoraat en extra studiemateriaal op Blackboard. Studenten die meer uitdaging zoeken, vinden die in het honoursprogramma. De opleiding levert bachelors af met een sterke onderzoeks- en ingenieursvisie.

De opleiding heeft een mooi doordacht curriculum met aandacht voor kennisverwerving, en vaardigheden en attitudes waaronder labovaardigheden en 21ste eeuw vaardigheden zoals initiatief nemen en verantwoordelijkheid opnemen. Ook verruimt de blik van studenten naar het bedrijfsleven, o.a. via cases, gastsprekers en bedrijfsbezoeken. De opleiding engageert zich om de academische schrijfvaardigheden systematischer op te bouwen doorheen de opleiding en het vaardighedenonderwijs verder te versterken en meer bekend te maken via een skills lab.

Leerlijnoverleg tussen docenten van verticaal of horizontaal samenhangende opleidingsonderdelen, versterkt in de toekomst nog meer de coherentie van het programma.

De opleiding vergroot de aandacht voor het Engels door bv. Engelstalige gastsprekers en opleidingsonderdelen, de geleidelijke introductie van Engelstalige opdrachten en het verder verkennen van internationale partnerschappen.

Om de opleiding nog meer futureproof te maken verwijst de opleiding systematischer en explicieter naar de Sustainable Development Goals (SDG’s), versterkt ze de contacten met het bedrijfsleven en draagt ze deze nog meer uit naar studenten en werkt ze verder aan inter- en transdisciplinariteit.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.