Inschrijven en studiegeld

Mag je starten?

Diploma secundair onderwijs

Met een diploma secundair onderwijs kan je rechtstreeks inschrijven in deze bacheloropleiding. 

Ook andere diploma’s of getuigschriften kunnen je toelating geven. Lees alles over de toelatingsvoorwaarden

Starttoets (verplichte ijkingstoets)

Je moet daarnaast verplicht deelnemen aan de starttoets (verplichte ijkingstoets).

De starttoets (verplichte ijkingstoets) test je voorkennis van wiskunde en wetenschappen. Dankzij de toets ontdek je of je goed voorbereid bent op de opleiding bio-ingenieurswetenschappen.

Inschrijven voor deze opleiding is enkel mogelijk als je hebt deelgenomen. De toets is echter niet-bindend. Dat wil zeggen: de universiteit zal je inschrijving niet weigeren als je niet slaagt. Wel moet je een verplicht remediëringstraject volgen om je voorkennis op peil te brengen.​

In een beperkt aantal gevallen kan je je toch inschrijven, hoewel je de starttoets bio-ingenieurswetenschappen (of een andere officieel georganiseerde starttoets) niet hebt afgelegd, nadat je een uitzondering hebt aangevraagd.

En nu... inschrijven

Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden? Dan ben je klaar om je in te schrijven als nieuwe student.

Studiegeld

Onderstaande bedragen gelden voor het academiejaar 2024-2025

Het studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt en wordt elk jaar geïndexeerd. Lees zeker de uitgebreide pagina over het studiegeld onder andere om meer te vernemen over de manier van betalen.

Voor deze opleiding betaal je met een nationaliteit van een EER-lidstaat een vast bedrag van 288 euro én 13,8 euro per studiepunt dus 1116 euro als je 60 studiepunten opneemt.  Krijg je voor het desbetreffende academiejaar een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap dan betaal je 131,5 euro, onafhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten.

Geen nationaliteit van een EER-lidstaat?  Raadpleeg het overzicht van de studiegelden voor het exacte studiegeld en de eventuele uitzonderingen op basis van een Belgische verblijfsvergunning.

Het studiegeld van het lopende academiejaar kan je raadplegen op de uitgebreide pagina over het studiegeld.

Andere studiekosten

Naast het studiegeld zijn er nog andere studiekosten verbonden aan je opleiding. Deze studiekosten verschillen van opleiding tot opleiding. Hieronder vind je een raming van de extra studiekosten voor het eerste deel van het bachelortraject van deze opleiding. Deze raming is gebaseerd op de vorige jaren; afwijkingen zijn mogelijk.

  • Handboeken en cursussen: 455,55 euro (jaarlijkse aankoop, meer informatie vind je per opleidingsonderdeel in het studieprogramma of op de webpagina van de cursusdienst)
  • Benodigdheden voor practica en oefensessies: 72 euro

Hierbij komen nog kosten voor het cursusmateriaal dat via de leeromgeving Blackboard wordt aangeboden en dat je zelf kan printen.

De Dienst Studiebudget en Sociale voorzieningen beantwoordt je vragen over kinderbijslag, de kostprijs van studeren, hulp om je studie te financieren en werken als jobstudent.

Vrijstellingen aanvragen

Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

Een EVK geeft niet automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevert, vergelijkt de faculteit de EVK met het te volgen opleidingsonderdeel. Hou er rekening mee dat een creditbewijs in principe slechts 5 jaar geldig blijft.

Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel, krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement staat simpelweg vermeld dat je een vrijstelling kreeg.