Studieprogramma van de bachelor bio-ingenieurswetenschappen

De bacheloropleiding heeft een driedelig modeltraject: drie opeenvolgende delen van 60 studiepunten per academiejaar (als je voltijds studeert). De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Wiskunde / Informatica

Wiskunde I6sp1e sem.
Peeters, Werner
Wiskunde II6sp2e sem.
Peeters, Werner
 

Wetenschappen

Chemie I6sp1e sem.
Neyts, Erik
Chemie II6sp2e sem.
Verbruggen, Sammy
Fysica I7sp1e+2e sem
Lamoen, Dirk
Organische chemie I5sp2e sem.
Herrebout, Wouter
 

Wetenschappen van de levende materie

Celbiologie6sp2e sem.
De Vos, Winnok
Dierkunde6sp2e sem.
Van Dongen, Stefan
Plantkunde6sp1e sem.
Samson, Roeland
 

Beheerswetenschappen

Economie3sp1e sem.
Bouckaert, Jan
Probleemoplossend denken voor ingenieurs3sp1e sem.
Denys, Siegfried
 

Modeltraject deel 2

Wiskunde / Informatica

Inleiding tot wetenschappelijk programmeren voor de Bio-ingenieurs4sp1e sem.
Tytgat, Tom
Kansrekening en statistiek5sp1e sem.
Van Aert, Sandra
Wiskunde III5sp1e sem.
Peeters, Werner
 

Wetenschappen

Aardwetenschappen / bodemkunde6sp1e+2e sem
Temmerman, Stijn
Fysica II8sp1e+2e sem
Lamoen, Dirk
Organische chemie II5sp1e sem.
Maes, Bert
 

Wetenschappen van de levende materie

Biochemie4sp2e sem.
Asard, Han
Ecologie4sp2e sem.
Samson, Roeland
Wuyts, Karen
Fysiologie4sp2e sem.
Asard, Han
Geïntegreerd practicum fysiologie - biochemie4sp2e sem.
Vandenheuvel, Dieter
Modelleren en simuleren van biosystemen3sp2e sem.
Tytgat, Tom
Denys, Siegfried
 

Ingenieurswetenschappen

Toegepaste thermodynamica4sp2e sem.
Denys, Siegfried
 

Algemene ontwikkeling

Bio-ethiek4sp1e sem.
Lenaerts, Silvia
 

Modeltraject deel 3

Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen voor alle afstudeerrichtingen

Chemische analysetechnieken6sp1e sem.
Verbruggen, Sammy
Fysische en thermische transportverschijnselen5sp1e sem.
Denys, Siegfried
Microbiologie4sp1e sem.
Lebeer, Sarah
Moleculaire biologie3sp1e sem.
Vandenheuvel, Dieter
Procestechnologie4sp1e sem.
Denys, Siegfried
Toegepaste statistiek en dataverwerking3sp1e sem.
Van Dongen, Stefan
 

Korf verbredende opleidingsonderdelen voor alle afstudeerrichtingen

Actief pluralisme en interculturaliteit: je kiest één van onderstaande opleidingsonderdelen

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en zingeving3sp2e sem.
Van Herck, Walter
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en cultuur3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en samenleving3sp2e sem.
Loobuyck, Patrick
Stad en diversiteit3sp2e sem.
De Munck, Bert
Oosterlynck, Stijn
Media en digitale samenleving3sp1e sem.
Hellinckx, Peter
Poels, Karolien
Migratie, integratie en diversiteit3sp2e sem.
De Feyter, Koen
Absillis, Kevin
Van Praag, Lore
Vrijheid, burgerschap en democratie3sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Loobuyck, Patrick
Global justice3sp2e sem.
Ferrando, Tomaso
 

Afstudeerrichting chemie en voedingstechnologie

Biochemische ingenieurstechnieken4sp2e sem.
Willaert, Ronnie
Biokatalyse en enzymtechnologie4sp2e sem.
Desmet, Tom
Geïntegreerd practicum chemie en voedingstechnologie4sp2e sem.
Tytgat, Tom
Katalyse4sp2e sem.
Verbruggen, Sammy
Levensmiddelenchemie4sp2e sem.
Delcour, Jan
Projectwerk met inbegrip van stage8sp1e+2e sem
Verbruggen, Sammy
 

Je kiest ook één van onderstaande opleidingsonderdelen

Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering4sp2e sem.
Lebeer, Sarah
Milieuchemie4sp2e sem.
Lenaerts, Silvia
 

Afstudeerrichting milieutechnologie

Biochemische ingenieurstechnieken4sp2e sem.
Willaert, Ronnie
Bodemprocessen5sp2e sem.
Joris, Ingeborg
Ecotoxicologie3sp2e sem.
Bervoets, Lieven
Geïntegreerd practicum milieutechnologie4sp2e sem.
Tytgat, Tom
Milieuchemie4sp2e sem.
Lenaerts, Silvia
Milieutechnologie4sp2e sem.
Vlaeminck, Siegfried
Projectwerk met inbegrip van stage8sp1e+2e sem
Verbruggen, Sammy
 

Afstudeerrichting cel- en genbiotechnologie

Biochemische ingenieurstechnieken4sp2e sem.
Willaert, Ronnie
Bioinformatica3sp2e sem.
Vandeweyer, Geert
Cel- en genbiotechnologie4sp2e sem.
Kooy, Frank
Genetica m.i.v. populatiegenetica6sp2e sem.
Backeljau, Thierry
Geïntegreerd practicum Cel- en Genbiotechnologie4sp2e sem.
Vandenheuvel, Dieter
Moleculaire celbiologie3sp2e sem.
Timmerman, Vincent
Projectwerk met inbegrip van stage8sp1e+2e sem
Verbruggen, Sammy
 

Afstudeerrichting land- en bosbeheer

Bodemprocessen5sp2e sem.
Joris, Ingeborg
Bosecologie en dendrologie6sp2e sem.
Samson, Roeland
Geïntegreerd practicum land- en bosbeheer4sp2e sem.
Samson, Roeland
Geografische informatiesystemen4sp2e sem.
Wuyts, Karen
Hydrologie en meteorologie5sp2e sem.
Samson, Roeland
Projectwerk met inbegrip van stage8sp1e+2e sem
Verbruggen, Sammy