Kwaliteitszorg en cijfers

Bachelor in de biochemie en biotechnologie

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar 2020 vond dit plaats voor de opleiding biochemie en biotechnologie.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert over zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student.

Op 5 en 6 december 2017 bezocht het peerreviewteam de opleidingen biochemie en biotechnologie en besliste unaniem het vertrouwen in de opleidingen te bevestigen.

De opleidingen in de biochemie en de biotechnologie zijn jonge opleidingen. Toch heeft het peerreviewteam sterke en goed uitgebouwde opleidingen aangetroffen, die bovendien veel flexibiliteit en keuzevrijheden bieden aan haar studenten.

De opleidingen kunnen pronken met een sterke begeleiding van de studenten, onder meer door enthousiaste docenten, degelijke monitoraten en een knap honours college.

De aandacht voor ondernemerschap is het vermelden waard, toch kan de opleiding nog versterken door bijvoorbeeld het bedrijfsleven nog meer in het studieprogramma te integreren. De uitgebreide wetenschappelijke basis die de studenten wordt aangereikt, is bewonderenswaardig. Het draagt bij aan de focus van de opleiding op technieken, vaardigheden en het ontwikkelen van een analytisch denkvermogen. Toch kunnen de onderzoeksvaardigheden in de opleiding nog versterkt worden, bijvoorbeeld in de sterk gewaardeerde geïntegreerde practica.

De opleiding sluit sterk aan bij de speerpunten van het onderzoek aan de UAntwerpen, maar engageert zich om in alle opleidingsonderdelen voldoende biochemische of biotechnologische toepassingen te verwerken. Daarnaast zetten de opleidingen in op het versterken van hun internationalisering en zullen het schakelprogramma en de korte stage onder de loep genomen worden om te bekijken hoe deze nog versterkt kunnen worden.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.