Leerlijnen

Bachelor in de biochemie en biotechnologie

De opleiding biochemie en biotechnologie is opgebouwd rond acht leerlijnen. Elke leerlijn clustert opleidingsonderdelen waarbinnen je als student kennis en vaardigheden verwerft in eenzelfde domein. De titularissen en leerlijncoördinator zorgen voor een graduele competentieopbouw binnen de leerlijn en waken over aansluiting, hiaten en overlap tussen de opleidingsonderdelen van de leerlijn.

  1. Algemene biochemie
  2. Van cel tot organisme
  3. Moleculaire werkingsmechanismen
  4. Genetica
  5. Micro-organismen en immunologie
  6. Biotechnieken en translationele wetenschappen
  7. Omgaan met data
  8. Academische en onderzoeksvaardigheden