Aan de slag bij de overheid na de opleiding biologie

"Evolutiebiologie, genetica, moleculaire biologie en biostatistiek: belangrijk voor het uitvoeren van mijn job."

Waarom koos je voor een opleiding biologie?

Al vroeg was het duidelijk dat ik qua studies de wetenschappelijke of medische richting uit zou gaan. Dat het concreet de opleiding biologie werd, heb ik te danken aan mijn leerkracht biologie in het 5e middelbaar. Zij gaf les met zo veel passie. Ze stond open voor alle (wetenschappelijke) vragen die we hadden.

Waarom koos je voor Universiteit Antwerpen?

De Universiteit Antwerpen leek voor mij vanzelfsprekend. Niet enkel omwille van de nabijheid en de mogelijkheid om (Evolutie)biologie te studeren, maar ook omdat ik er veel positiefs over hoorde van oudere neven en nichten.

Wat houdt je huidige job in?

Ik werk als gerechtelijk deskundige bij de Nationale DNA-databanken. In deze databanken worden alle DNA-profielen verzameld die opgesteld worden in het kader van strafzaken. Enerzijds zijn dit DNA-profielen afkomstig van sporen, anderzijds DNA-profielen afkomstig van personen die verdacht en/of veroordeeld zijn voor ernstige misdrijven. Al deze profielen worden dagelijks met elkaar vergeleken om zo gerechtelijke dossiers aan elkaar te linken en personen betrokken bij een misdaad te identificeren.
Mijn hoofdtaak bestaat eruit deze gevonden overeenkomsten te evalueren en te rapporteren aan de magistraten die het gerechtelijk onderzoek leiden. Een belangrijk deel van mijn tijd besteed ik ook aan het geven van opleidingen aan magistraten en politie zodat zij onze resultaten op een correcte manier interpreteren en gebruiken. Bovendien wordt ons advies gevraagd bij aanpassingen in de DNA-wetgeving. Ten slotte leggen en onderhouden wij ook de contacten met de DNA-databanken van andere Europese lidstaten om de internationale uitwisseling van DNA-profielen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.