Veldcursus aan de Noord-Franse kust

De veldcursus mariene biologie gaat richting Wimereux aan de Noord-Franse kust. Deze stage vindt altijd plaats in de loop van september, tijdens de periode met springtij zodat je bij laag tij ook plaatsen kan bezoeken die anders altijd onder water blijven. Je bekijkt de ontstaansgeschiedenis van het gebied van Pas-de-Calais. Je leert de mariene organismen identificeren. Je kijkt welke planten en dieren in welk gedeelte van de getijdenzone leven, en wat dat betekent voor de manier waarop ze functioneren. Je leert zelf een klein experiment opzetten en uitvoeren.