Studieprogramma van de bachelor chemie

De bacheloropleiding heeft een driedelig modeltraject: drie opeenvolgende delen van 60 studiepunten per academiejaar (als je voltijds studeert). De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Bachelor in de chemie
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Verplichte opleidingsonderdelen

60 studiepunten

Algemene chemie I6sp1e sem.
Neyts, Erik
Algemene chemie II, incl. practicum9sp2e sem.
Neyts, Erik
Celbiologie6sp1e sem.
Vissenberg, Kris
Chemie in het dagelijks leven, incl. practicum6sp2e sem.
Bogaerts, Annemie
Computervaardigheden en statistische verwerking van meetgegevens6sp1e+2e sem
Tinck, Stefan
Duurzaamheid, veiligheid en milieu3sp1e sem.
Meynen, Vera
Fysica I9sp1e+2e sem
Lamoen, Dirk
Organische chemie I6sp2e sem.
Herrebout, Wouter
Toegepaste calculus6sp2e sem.
Symens, Stijn
Toegepaste lineaire algebra3sp1e sem.
Vanroose, Wim
 

Modeltraject deel 2

Verplichte opleidingsonderdelen

60 studiepunten

Analytische chemie, incl. practicum6sp1e sem.
Janssens, Koen
Biochemistry3sp1e sem.
Johannessen, Christian
Fysica II9sp1e+2e sem
Lamoen, Dirk
Kinetiek van gassen en chemische reacties5sp2e sem.
Bogaerts, Annemie
Materiaalkunde5sp2e sem.
Cool, Pegie
Molecular modeling3sp2e sem.
Herrebout, Wouter
Organische chemie II6sp1e sem.
Maes, Bert
Mampuys, Pieter
Practica organische chemie6sp1e+2e sem
Das, Shoubhik
Spectroscopische methoden5sp1e+2e sem
Blockhuys, Frank
Thermodynamica6sp2e sem.
Neyts, Erik
Wiskundige modellen in de chemie6sp1e sem.
Herrebout, Wouter
 

Modeltraject deel 3

Verplichte opleidingsonderdelen

36 studiepunten

Complexchemie3sp1e sem.
Cool, Pegie
Instrumentele analyse3sp1e sem.
Janssens, Koen
Introduction to quantum chemistry3sp1e sem.
Johannessen, Christian
Polymeerchemie3sp1e sem.
Eevers, Walter
Practicum instrumentele methoden3sp1e sem.
Janssens, Koen
Projectwerk miv stage12sp2e sem.
Lemiere, Filip
Scheidingsmethoden3sp1e sem.
Lemiere, Filip
Toegepaste statistiek3sp1e sem.
Van Aert, Sandra
Wetenschappelijk rapporteren3sp2e sem.
Meynen, Vera
 

Korf verbredende opleidingsonderdelen

Actief pluralisme en interculturaliteit: verplicht 3 studiepunten op te nemen in 2e of 3e bachelor

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en zingeving3sp2e sem.
Van Herck, Walter
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en cultuur3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en samenleving3sp2e sem.
Loobuyck, Patrick
Stad en diversiteit3sp2e sem.
De Munck, Bert
Oosterlynck, Stijn
Media en digitale samenleving3sp1e sem.
Hellinckx, Peter
Poels, Karolien
Migratie, integratie en diversiteit3sp2e sem.
De Feyter, Koen
Absillis, Kevin
Van Praag, Lore
Vrijheid, burgerschap en democratie3sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Loobuyck, Patrick
Global justice3sp2e sem.
Ferrando, Tomaso
 

Optionele opleidingsonderdelen

9 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst of opleidingsonderdelen uit het voorbereidingsprogramma van de educatieve master

Forensische chemie3sp1e sem.
De Boeck, Gert
Fysicochemie van oplossingen en colloïden3sp1e sem.
Bogaerts, Annemie
Disconnection approach3sp1e sem.
Das, Shoubhik
Nucleaire chemie en radioprotectie3sp1e sem.
Janssens, Koen
Practicum organische synthese3sp1e sem.
Maes, Bert
 

Profileringsruimte

12 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst of opleidingsonderdelen uit het voorbereidingsprogramma van de educatieve master

Heterocyclische chemie3sp2e sem.
Maes, Bert
Inleiding tot programmeren6sp2e sem.
Famaey, Jeroen
Molecular modeling: spectra3sp2e sem.
Herrebout, Wouter
Molecular quantum chemistry3sp2e sem.
Johannessen, Christian
Moleculaire structuurbepaling3sp2e sem.
Blockhuys, Frank
Plasmatechnologie3sp2e sem.
Bogaerts, Annemie
Structuur van de vaste stof6sp2e sem.
Hadermann, Joke
Wetenschappelijke rekenomgevingen3sp2e sem.
Cuyt, Annie
 

Voorbereidingsprogramma educatieve master

Volg je 6 studiepunten, kies dan algemene didactiek + oriënteringsstage.
Volg je 9 studiepunten, kies dan algemene didactiek + oriënteringsstage + leren en motiveren.
Volg je 12 studiepunten, kies dan algemene didactiek + oriënteringsstage + leren en motiveren + introductie vakdidactiek X met oefenlessen.

Algemene didactiek (S1)3sp1e sem.
Schelfhout, Wouter
Oriënteringsstage (S1)3sp1e sem.
Struyf, Elke
Algemene didactiek (S2)3sp2e sem.
Schelfhout, Wouter
Oriënteringsstage (S2)3sp2e sem.
Struyf, Elke
Leren en motiveren3sp2e sem.
Colpaert, Jozef
Smits, Tom
Struyf, Elke
Schelfhout, Wouter
Leren en motiveren3sp1e sem.
Colpaert, Jozef
Smits, Tom
Struyf, Elke
Schelfhout, Wouter
 
Introductie vakdidactiek biologie met praktijkoefeningen3sp1e sem.
Pinxten, Annie
Introductie vakdidactiek chemie met praktijkoefeningen3sp1e sem.
Pinxten, Annie
Introductie vakdidactiek PAV - Maatschappelijke vorming met praktijkoefeningen3sp1e sem.
NNB, -