Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar 2019 vond dit plaats voor de opleiding chemie.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert over zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student.

Op 23 en 24 mei 2018 bezocht het peerreviewteam de opleiding chemie en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

De bachelor- en masteropleiding chemie aan de UAntwerpen bieden een degelijke en kwalitatieve basisopleiding in chemie en een mooie combinatie van fundamentele chemie en meer bedrijfsgerichte en toegepaste onderdelen.

Het peerreviewteam waardeert de begeleiding van startende bachelorstudenten via het peter-metersysteem en het monitoraat. In deze kleinschalige opleiding kennen de meeste docenten alle studenten bij naam.

De vele gastdocenten uit het bedrijfsleven zijn een zeer grote troef voor de opleiding. Studenten kunnen in de masteropleiding een internationale onderzoeksstage (30sp) of een bedrijfsstage (15sp) opnemen. Hierin worden ze uit hun comfortzone gehaald: ze leren veel en groeien als persoon.

Het peerreviewteam daagt de opleidingsverantwoordelijken uit om nog verder en met een bredere blik na te denken over wat de arbeidsmarkt en de samenleving in de toekomst van afgestudeerde chemici verwacht zoals kennis van life cycle assessment en duurzaamheid, maar ook creativiteit, kritisch denken, flexibiliteit, ondernemingszin, computationeel denken, leiderschap en kunnen samenwerken met andere disciplines. De opleiding zal zich de volgende jaren op dit vlak verder versterken. Het nieuwe bachelorcurriculum dat ontwikkeld wordt, wil studenten actief aan het werk zetten om de vooropgestelde competenties te ontwikkelen, begeleid door docenten.

Het peerreviewteam waardeert de overstap naar de Engelstalige masteropleiding en vindt dat de opleiding hiervoor een mooi voorbereidingstraject in de bachelor heeft uitgewerkt. Ze stelt voor om dit programma op kortere termijn ten volle internationaal uit te spelen.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.