Voorbereidingsprogramma cultuurmanagement

Wat is een voorbereidingsprogramma?

Als je een academisch bachelor- of masterdiploma hebt dat je geen rechtstreekse toelating geeft tot de masteropleiding die je wil volgen, kan je soms toch instromen door eerst een voorbereidingsprogramma te volgen.

In het voorbereidingsprogramma leer je de opleidingsspecifieke kennis en (onderzoeks)vaardigheden die je nodig hebt om vlot te kunnen starten in de masteropleiding.

Als je slaagt voor het voorbereidingsprogramma behaal je geen diploma, maar een getuigschrift. Dit geeft je de toelating om in te schrijven voor de masteropleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding het voorbereidingsprogramma moet/mag volgen.

Voorbereidingsprogramma combineren met masteropleiding

Het voorbereidingsprogramma (12 sp) kan je met opleidingsonderdelen uit de masteropleiding (60 sp) combineren. Afhankelijk van je vooropleiding kan je beide programma's afleggen in één jaar of in anderhalf jaar. 

Je hoeft niet eerst het voorbereidingsprogramma af te ronden, alvorens de masterproef te kunnen opnemen. Vanaf september kan het voorbereidingsprogramma gecombineerd worden met de opname van een masterproef.

Vrijstellingen aanvragen

Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

  • werk- of andere praktijkervaring (EVC): volg de EVC-procedure
  • creditbewijzen, getuigschriften en andere studiebewijzen die je in een vorige opleiding behaald hebt (EVK): volg de procedure van de faculteit - let op de deadlines!

Een EVK geeft niet automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevert, vergelijkt de faculteit de EVK met het te volgen opleidingsonderdeel. Hou er rekening mee dat een creditbewijs in principe slechts 5 jaar geldig blijft. 

Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel, krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement staat simpelweg vermeld dat je een vrijstelling kreeg.

Standaard vrijstellingen 

Heb je één van onderstaande opleidingen behaald aan de Universiteit Antwerpen, dan krijg je een vrijstelling voor Inleiding tot de economie (4sp) en  Kwantitatieve onderzoeksmethoden (6 sp).

  • Academische bachelor Communicatiewetenschappen
  • Academische bachelor Politieke Wetenschappen
  • Academische bachelor Sociologie

Heb je een academische bachelor Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie of een academische bachelor Wiskunde aan de Universiteit Antwerpen behaald, dan krijg je een vrijstelling voor Kwantitatieve onderzoeksmethoden (6 sp).

Let op: je zal deze vrijstellingen toegewezen krijgen, maar je moet ze wel nog officieel aanvragen via het Aanvraagformulier vrijstellingen.


"Het voorbereidingsprogramma was best stevig, maar ik merkte wel dat ik het aankon, interessant vond en ervoor wilde gaan."

Student Kato Masschelein