Inschrijven en studiegeld

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden. Een voorbereidende stap kan nodig zijn, bv. toelating tot het schakelprogramma aanvragen.

Volg de inschrijvingsprocedure in drie stappen van de universiteit:

  • online aanmelden
  • inschrijven
  • studieprogramma samenstellen

Werken en studeren combineren / Deeltijds studeren

Voor deze opleiding bestaat er geen werkstudententraject.

Wel kan je, wanneer je werken en studeren wil combineren, de studielast spreiden over meerdere academiejaren, door minder dan 60 studiepunten per jaar op te nemen in je studieprogramma. Neem hiervoor contact op met assistente Nathalie Verboven: nathalie.verboven@uantwerpen.be.

Op basis van je registratie als werkstudent kan je onderwijs- en examenfaciliteiten aanvragen per opleidingsonderdeel. Meer informatie krijg je bij het Centrum voor Werken en Studeren van de Universiteit Antwerpen.

Vrijstellingen aanvragen

Als je meent dat je voor bepaalde opleidingsonderdelen een vrijstelling kan bekomen op basis van behaalde credits, kan je een aanvraag indienen bij de Commissie Bijzondere Inschrijvingen.

Je dient een dossier in waarin je voor de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling wil bekomen, argumenten en bewijsstukken aanlevert. Op basis van je dossier oordeelt de faculteit of je al dan niet in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Lees meer en doe een aanvraag via het aanvraagformulier vrijstellingen.

Studiegeld

Je studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt in een academiejaar. Op basis van het tarief voor de opleiding, eventueel in combinatie met je sociaal statuut of je nationaliteit, kan je je studiegeld berekenen.