Honours College

Bachelor in de farmaceutische wetenschappen

De opleiding heeft een extra uitdaging in petto voor de meest ambitieuze en getalenteerde studenten: het Honours College.

Enkel als je in je eerste bachelorjaar slaagt voor alle 60 opgenomen studiepunten en bovendien een gemiddelde van 70% haalt, kan je je kandidaat stellen. Per academiejaar mogen 12 studenten van de faculteit starten.

Wat staat er op het programma?

Exploratie van wetenschappelijk onderzoek

Je kiest minstens 2 laboratoria van onderzoeksgroepen van de faculteit die je wil verkennen:

  • je krijgt er een rondleiding
  • je woont stafvergaderingen bij
  • je neemt deel aan voorverdedigingen van doctoraten
  • je volgt 'problem classes' en 'journal classes'
  • ...

Timing: tweede bachelor, eerste semester

Honours-onderzoeksproject

Je loopt een stage van minstens 3 weken in een van laboratoria, waarin je actief deelneemt aan het onderzoek.

Timing: tweede bachelor, tweede semester en zomervakantie

Studium Generale: lezingencyclus

Studium Generale brengt studenten, doctorandi en het brede publiek samen om te informeren en samen te debatteren over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Je volgt 8 lezingen door gastsprekers, steeds gevolgd door vragen en een debat.

Timing: derde bachelor

Wetenschappelijke rapportering

Je schrijft de resultaten van je Honours-project neer in een artikel en geeft er een presentatie over aan geïnteresseerde (tweedebachelor)studenten en docenten.

Timing: derde bachelor