Kerncompetenties

Master handelsingenieur in de beleidsinformatica

In de master handelsingenieur in de beleidsinformatica staan de volgende doelstellingen centraal.

1. De master kan op een gevorderd niveau de begrippen van specifieke domeinen van bedrijfskunde, informatiesystemen en ICT onderscheiden en definiëren en kan de actuele wetenschappelijke discussie en de nieuwste nationale en internationale ontwikkelingen in deze domeinen beschrijven.

2. De master kan zijn kennis van een (bedrijfs)economisch domein via kritische verwerking van diverse nationale en internationale bronnen actualiseren en aanvullen en relateren aan aspecten van informatiesystemen en ICT.

3. Op basis van zijn analytisch inzicht en methodologische vorming kan de master zelfstandig of in groep op een wetenschappelijk correcte wijze onderzoek verrichten. De master kent de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende onderzoeksmethoden.

4. De master kan de resultaten van (eigen) wetenschappelijk onderzoek kritisch evalueren en kan op basis hiervan adequate oplossingen voor complexe problemen voorstellen.

5. De master kan zowel schriftelijk als mondeling doeltreffend en overtuigend communiceren en rapporteren aan vakspecialisten op een academisch niveau.

6. De master kan efficiënt en effectief in een multicultureel, internationaal en multidisciplinair team (consulting)opdrachten uitvoeren.

7. De master onderkent de ethische en duurzame aspecten van de bedrijfsvoering in een globaliserende wereld, kan ze integreren in een globaal denkkader en draagt op een maatschappelijk verantwoorde wijze bij tot de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsprocessen.

8. De master kan de wisselwerking die bestaat tussen wetenschappelijke en technologische veranderingen wereldwijd en het functioneren van organisaties in kaart brengen en de impact ervan op bedrijfsbeslissingen inschatten.