Voorbereidingsprogramma handelsingenieur in de beleidsinformatica

Bekijk het studieprogramma en voorbeeldrooster van het voorbereidingsprogramma.