Uitdovend voorbereidingsprogramma handelsingenieur in de beleidsinformatica

De Nederlandstalige masteropleiding en het voorbereidingsprogramma Handelsingenieur in de beleidsinformatica wordt niet meer aangeboden vanaf academiejaar 2022-2023 (onder voorbehoud). Als gevolg hiervan zijn nieuwe inschrijvingen in deze opleiding niet meer mogelijk. Studenten die een bachelordiploma handelsingenieur in de beleidsinformatica behaalden kunnen zonder verdere voorwaarden inschrijven in de Engelstalige master Business Engineering: Management Information Systems. Studenten die reeds aan de opleiding begonnen zijn, kunnen hun opleiding vervolmaken. Voor overgangsmaatregelen zie de Blackboard-leeromgeving. Contacteer de Faculteit BE voor meer informatie.

Wat is een voorbereidingsprogramma?

Als je een academisch bachelor- of masterdiploma hebt dat je geen rechtstreekse toelating geeft tot de masteropleiding die je wil volgen, kan je soms toch instromen door eerst een voorbereidingsprogramma te volgen.

In het voorbereidingsprogramma leer je de opleidingsspecifieke kennis en (onderzoeks)vaardigheden die je nodig hebt om vlot te kunnen starten in de masteropleiding.

Als je slaagt voor het voorbereidingsprogramma behaal je geen diploma, maar een getuigschrift. Dit geeft je de toelating om in te schrijven voor de masteropleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding het voorbereidingsprogramma moet/mag volgen.

Vrijstellingen aanvragen

Als je meent dat je voor bepaalde opleidingsonderdelen een vrijstelling kan bekomen op basis van behaalde credits, kan je een aanvraag indienen bij de Commissie Bijzondere Inschrijvingen.

Je dient een dossier in waarin je voor de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling wil bekomen, argumenten en bewijsstukken aanlevert. Op basis van je dossier oordeelt de faculteit of je al dan niet in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Lees meer en doe een aanvraag via het aanvraagformulier vrijstellingen.