Kwaliteitszorg in de bachelor in de informatica

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en -sturing. In het najaar van 2019 vond dit plaats voor de opleiding informatica.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert over zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student.

Op 7 en 8 mei 2018 bezocht het peerreviewteam de opleiding informatica en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

Sterke punten van de opleiding

De opleiding kiest bewust voor een brede bacheloropleiding met een grote kern van verplichte vakken, wat leidt tot een robuust programma. Het programma van zowel de bachelor- als de masteropleiding kent een sterke wetenschappelijk-inhoudelijke invulling. De opleiding profileert zich met veel oog en ruimte voor de persoonlijke begeleiding van studenten en geeft frequent (persoonlijke) feedback. De docenten tonen een grote betrokkenheid en luisterbereidheid.

De opleiding neemt enkele uitdagingen op in haar ontwikkelingsplan. Zo zal ze de meerwaarde van de optie management en entrepreneurship kritisch evalueren en duiden bij de studenten. Ook zal ze de richtlijnen voor het onderzoeksproject I en II herbekijken en herformuleren om het verschil tussen beide vakken en de link met de masterproef duidelijker te maken.

Via een strenger intakebeleid wil de opleiding de lacunes in de voorkennis van de internationale kandidaten voor de Engelstalige master nauwgezetter opsporen. Dit strengere intakebeleid zal ze combineren met meer ondersteuning voor de ingestroomde studenten. De opleiding zal internationale uitwisselingen bij studenten aanmoedigen. Het peerreviewteam bevestigt met klem de intentie van de opleiding om de samenwerking met het bedrijfsleven structureel te verankeren door de oprichting van een werkveldcommissie.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.