Verwachte voorkennis

Wiskundig inzicht 

Een stevige wiskundige basis is het fundament van een geslaagde opleiding informatica. Leerlingen uit de wetenschappelijk-wiskundig sterke afdelingen (minimaal 5 of 6 uur wiskunde in de laatste twee jaren van het secundair onderwijs) hebben de beste vertrekbasis voor de opleiding informatica.

Leerlingen uit andere richtingen doen er goed aan hun wiskunde extra bij te werken. Veel wiskundeleerstof uit het secundair onderwijs wordt in het eerste deel van je bachelortraject nog herhaald, maar aan een stevig tempo.

Bij de start van je informaticaopleiding hoef je geen echte voorkennis van informatica en computers te hebben.

Puzzelwerk en denkkracht 

Interesse en aanleg voor het analyseren van problemen en het gestructureerd ontwerpen van oplossingen is ook van belang. Logisch en abstract kunnen denken, zijn hierbij een grote hulp.

Wat studeren we zoal?

Kan je je moeilijk voorstellen wat je nu juist gaat studeren in de opleiding informatica? Een kleine selectie van vakken uit het eerste deel van je bachelortraject geven je een goed beeld.