Kwaliteitszorg en cijfers van de bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar van 2016 vond dit plaats voor de master in de industriële wetenschappen: elektromechanica.

Jaar 6 sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Van 25 tot 27 november 2019 bezocht het peerreviewteam de bachelor industriële wetenschappen en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

De opleiding leidt industrieel ingenieurs op waaraan het werkveld en de maatschappij behoefte heeft. De bacheloropleiding legt de basis voor professionals met een gedegen wetenschappelijke onderzoeksbasis die complexe problemen kunnen oplossen van ontwerp tot realisatie. Van bij de start van de eerste bachelor kiezen studenten een afstudeerrichting, wat sterk motiverend werkt. In de opleiding is er een mooi evenwicht tussen theorie en praktijk. Aanvankelijk zijn er algemene ingenieursvakken maar gaandeweg is er meer specialisering. De nadruk op kennisverwerving verschuift geleidelijk naar meer vaardigheden en competentiegericht onderwijs. Het werkveld is sterk aanwezig in de opleiding in de vorm van gastdocenten, bedrijfsbezoeken en industriegerichte onderwerpen voor de bachelorproef. De stage die in de bachelor alleen in de afstudeerrichting bouwkunde voorzien is, laat studenten beroepservaring opdoen als ingenieurs in een bedrijf. De opleiding blinkt uit in goede begeleiding van studenten, bijvoorbeeld voor wiskunde en taalvaardigheid. Studenten waarderen enorm het gloednieuwe gebouw op Campus Groenenborger. Het reviewteam was onder de indruk van de betrokkenheid en inzet van studenten voor het continu verbeteren van het onderwijs.

De opleiding zal nagaan hoe ze het kritisch denken, de ontwerp- en onderzoeksvaardigheden en de ingenieursattitude bij studenten nog meer kan versterken. Ook zal ze nagaan hoe het geven van feedback aan studenten en het aanwakkeren van de zelfstandigheid tot nog betere leerresultaten kan leiden. Hoewel de communicatie met studenten al intensief is, zal de opleiding deze nog effectiever en meer gericht maken. Zo zullen studenten bij de start beter ingelicht worden over de minoren om een minor te kiezen in functie van de verdere ontwikkeling van hun talenten. Tot slot zal de opleiding haar ambitie inzake interdisciplinariteit verduidelijken en studenten uit kansengroepen nog meer ondersteunen. De opleiding zet ook verder in op blended leren en activerende werkvormen en op samenwerkend leren tussen gevorderde en startende studenten.

Lees het volledig publiek rapport (pdf - 200kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.