Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica

Jouw opleiding tot industrieel ingenieur

Dit mag je verwachten van deze bacheloropleiding:

In deze opleiding komen de volgende topics aan bod:

Automatisering

Welke technologie schuilt er achter domotica? Hoe programmeer je complexe machines om heel precieze taken uit te voeren? Je stuurt robots aan en houdt toezicht op industriële processen. Je verdiept je in veiligheid en machinerichtlijnen.

Energie

Van duurzame opwekking van elektriciteit tot energierecuperatie bij de verwarming, ventilatie en koeling van gebouwen en processen. Alle tech­nieken die broodnodig zijn om de klimaatdoelstellingen te halen, komen aan bod in deze optie.

Engineering

Je verdiept je in de mogelijkheden van geavanceerde materialen, doordachte digitale ontwerpprocessen met 3D-software, belastingen op constructies en innovatieve berekeningsmethodes (zoals EEM).

Elektriciteit

Je leert alles over gelijk- en wisselspanning, statische elektriciteit en magnetisme, transformatoren, vermogenelektronica en elektrische motoren.

Ingenieursvaardigheden

Iedere ingenieur heeft gedeelde vaardigheden nodig om onder elkaar dezelfde taal te kunnen spreken in het werkveld. Zo volgen de studenten industriële wetenschappen samen vakken zoals wiskunde, thermodynamica, elektrotechniek, materiaalkunde en informatica.

Daarnaast krijg je ook inzicht in de andere disciplines van de industriële wetenschappen: chemie/biochemie, elektronica-ICT en bouwkunde.