Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica

Jouw opleiding tot industrieel ingenieur

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle vakken.

In deze opleiding komen de volgende topics aan bod:

Automatisering

Welke technologie schuilt er achter domotica? Hoe programmeer je complexe machines om heel precieze taken uit te voeren? Je stuurt robots aan en houdt toezicht op industriële processen. Je verdiept je in veiligheid en machinerichtlijnen.

Energie en Automotive

Warmtewisselaars, pompen, turbines en verbrandingstechnieken komen hier aan bod. Je past die kennis toe op de auto-industrie: je verdiept je dan ook in de mechanische details van motoren, aandrijflijnen en chassis. Ook veiligheid en wagencomfort komt aan bod.

Engineering

Je verdiept je in de mogelijkheden van geavanceerde materialen, doordachte digitale ontwerpprocessen met 3D-software, belastingen op constructies en innovatieve berekeningsmethodes (zoals EEM).

Elektriciteit

Je leert alles over gelijk- en wisselspanning, statische elektriciteit en magnetisme, transformatoren, vermogenelektronica en elektrische motoren.

Ingenieursvaardigheden

Iedere ingenieur heeft gedeelde vaardigheden nodig om onder elkaar dezelfde taal te kunnen spreken in het werkveld. Zo volgen de studenten industriële wetenschappen samen vakken zoals wiskunde, thermodynamica, elektrotechniek, materiaalkunde en informatica.

Daarnaast krijg je ook inzicht in de andere disciplines van de industriële wetenschappen: chemie/biochemie, elektronica-ICT en bouwkunde.