Specialiseren in de master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT

In je masterjaar kies je een van de onderstaande opties:

Cyber-Physical Systems

Deze optie focust op de implementatie van een intelligente machine. Je bekijkt hoe je zowel software-elektronica als communicatie in een machine (zoals een auto of een graafmachine) kan combineren om er een werkbare intelligente machine van te maken.

Internet of Things

De samenwerking tussen intelligente systemen staat centraal. Je bekijkt hoe je informatie uit vaak low-power sensoren via de juiste communicatieprotocols en algoritmes kan combineren tot nieuwe intelligentie die een globaal gedrag kan sturen. Denk maar aan het connecteren van autonome wagens of de interactie tussen intelligente armbandjes op een festival.

Artificial Intelligence

In deze optie leer de je finesses van de artificiële intelligentie. Je leert hoe je deze principes verschillende intelligente devices kan laten samenwerken om een groter doel (een grotere intelligentie) te bereiken. Je focust je in dit geval niet zozeer op rekenintensieve gecentraliseerde AI-oplossingen maar op gedecentraliseerde interactie van intelligente componenten en op de methodes om deze interactie te optimaliseren zodat het het einddoel, het finale globale intelligente gedrag, optimaal is.