Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT

Jouw opleiding tot industrieel ingenieur

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle vakken.

Na je bachelor

Je gaat na de academische bachelor industriële wetenschappen: elektronica-ICT verder in de master. Je maakt een keuze tussen de opties Internet of Things, Cyber-Physical Systems en Artificial Intelligence. Je vergroot hier je kennis van elektronica en ICT.

  • Je ontdekt hoe je intelligente meet- en controlesystemen kan inzetten voor een groenere wereld.
  • Je bestudeert centraal en veilig beheer via internet.
  • Je genereert, analyseert en manipuleert communicatiestromen tot in de details.
  • Je koppelt sensoren aan ‘embedded systems’ die, onderling communicerend, het elektronische hart vormen van domoticatoepassingen en robots.

Technologische expert

In de masteropleiding word je een denkende doener. Je bezoekt bedrijven en volgt een binnen- of buitenlandse stage voor je masterproef. Op deze manier leer je communiceren en leidinggeven en sleutel je aan je onderzoeksvaardigheden.

Masterproef

Je sluit je masteropleiding af met een masterproef die ruim een derde van je studietijd in beslag neemt. Je masterproef kan kaderen in een onderzoek van een van onze onderzoeksgroepen, maar mag je net zo goed uitvoeren in samenwerking met een bedrijf.

De masterproef is ook een manier om je te leren onderzoek voeren in een ver doorgevoerde wetenschappelijke studie die verband houdt met industriële noden of problemen.

Met je masterproef moet je aantonen dat je de leerinhoud van de opleiding verwerkt hebt en dat je nieuwe kennis zelfstandig kan ontwikkelen, toepassen op een specifiek probleem en er een synthese van kan maken.