Kerncompetenties

1. De master kent de belangrijkste theorieën, benaderingswijzen en concepten van de internationale betrekkingen en diplomatie om de internationale politiek te kunnen analyseren.

2. De master kent de stand van het wetenschappelijk onderzoek in de discipline van de internationale betrekkingen en diplomatie.

3. De master heeft inzicht in politieke, historische, juridische en economische problemen en ontwikkelingen uit de internationale politiek.

4. De master herkent belangen en machtsverhoudingen in de internationale politiek, en kan deze kennis gebruiken bij het voeren van onderhandelingen.

5. De master heeft inzicht in de institutionele architectuur en de besluitvorming in het domein van de internationale betrekkingen en diplomatie, en kan aan de hand hiervan beleid verklaren.

6. De master kan op een creatieve en probleemoplossende wijze omgaan met complexe vraagstukken uit de internationale politiek en daarover een weloverwogen - en indien nodig ethisch - standpunt innemen.

7. De master kan zelfstandig een onderzoeksvraag binnen het vakgebied van de internationale betrekkingen en diplomatie opstellen, en die vraag via de wetenschappelijke onderzoeksmethoden eigen aan het studiegebied beantwoorden.

8. De master is in staat om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de voorbereiding en uitvoering van internationale onderhandelingen.

9. De master heeft het vermogen op een kritische wijze te kijken naar problemen in de internationale politiek en is in staat om hierover mondeling en schriftelijk - zowel zelfstandig als in teamverband - te rapporteren aan vakgenoten.