Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar 3 wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar 2018 vond dit plaats voor de master internationale betrekkingen en diplomatie.

Jaar 6 sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 16-17 november 2022 bezocht het peerreviewteam de master internationale betrekkingen en diplomatie en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

Bevindingen van het peerreviewteam

Deze unieke masteropleiding kenmerkt zich door een onderzoeksgedreven curriculum, met aandacht voor analytische vaardigheden en kritisch denken. De opleiding is duidelijk politicologisch georiënteerd en heeft een interdisciplinair profiel dat enorm gewaardeerd wordt door het werkveld. De opleiding gaat dit profiel nog scherper stellen in de communicatie naar zowel toekomstige studenten als bij de eigen studenten. Op deze manier wil de opleiding haar studenten (zelf)bewuster maken van hun competenties zodat ze zelfzeker de stap zetten naar het werkveld.

De opleiding wordt gedragen en vormgegeven door een team van gepassioneerde docenten met een open en zelfkritische houding. Ze nemen tal van mooie initiatieven die bijdragen tot een rijkheid aan gebruikte werkvormen en opdrachten.

Inhoudelijk zal de opleiding meer aandacht hebben voor niet-Westerse denkkaders en politieke contexten. Het schakelprogramma zal ook kritisch herbekeken worden om tot een nog betere afstemming te komen op de zeer uiteenlopende vooropleidingen van de studenten.

De opleiding wil tevens de sociale cohesie onder eigen studenten verhogen en haar pas afgestudeerde alumni sterker betrekken bij de opleiding.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over de masteropleiding internationale betrekkingen en diplomatie van UAntwerpen.