Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar van 2018 vond dit plaats voor de master internationale betrekkingen en diplomatie.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. In het najaar van 2022 zal de opleiding een peer review doorlopen.

Sterke punten van de opleiding

Studenten leren internationale politieke fenomenen in kaart brengen, verstaan en analyseren, en dit vanuit een interdisciplinaire benadering. Interactieve hoorcolleges staan centraal in de opleiding, aangevuld met praktijkopdrachten, casussen en vaardigheidstrainingen.  Zo organiseert de opleiding jaarlijks een tweedaagse simulatie in de vorm van een rollenspel. Studenten hebben ook de mogelijkheid om een vrijwillige stage te volgen. De vele keuzevakken worden geclusterd aangeboden.

De opleiding heeft een helder profiel en richt zich op het domein van diplomatie en onderhandelen. Door na te gaan waar alumni terechtkomen in het werkveld en door de contacten met vertegenwoordigers van het werkveld opnieuw op regelmatige basis te organiseren, tracht de opleiding duidelijker te maken waar ze voor staat.

Door haar profiel en inhoud is de opleiding expliciet internationaal gericht. Ze kiest er bewust voor om een Nederlandstalige opleiding te blijven; de keuzevakken worden voornamelijk in het Engels gedoceerd.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.