Master in de internationale betrekkingen en diplomatie

Dit mag je verwachten:

Verschillende thema’s

De master in de internationale betrekkingen en diplomatie biedt een combinatie van politiek-wetenschappelijke analyse en praktijkgerichte vaardigheden op het gebied van de internationale politiek.

 • Je bestudeert de politicologische theorieën over internationale betrekkingen en onderhandelen.
 • Je wijdt je aan een juridische en economische studie van het vakgebied.
 • Je ontwikkelt de praktische vaardigheden van het presenteren en onderhandelen door middel van een simulatie van internationale onderhandelingen.

Na deze basisopleidingsonderdelen, heb je de keuze je verder te verdiepen in thema's zoals:

 • internationale veiligheid en wapenbeheersing
 • Europese Unie
 • internationale organisaties
 • politieke economie
 • internationaal financieel beleid
 • Belgisch buitenlands beleid
 • ontwikkelingsproblematiek
 • intelligence
 • regiostudies (Midden-Oosten, Oost-Azië)

Onderwijsvorm/methodiek

 • De basisopleidingsonderdelen zijn meestal interactieve ex cathedra lessen.
 • De keuzeopleidingsonderdelen daarentegen worden in veel gevallen in de vorm van een seminarie gedoceerd.
 • Enkele opleidingsonderdelen bevatten een rollenspel (simulatie).

Evaluatievormen

De evaluatievormen zijn divers:

 • gaande van een klassiek schriftelijk (gesloten boek) of mondeling examen
 • over schriftelijk open boek examens
 • tot individuele en groepspapers
 • en permanente evaluatie (o.a. participatie en presentaties)

Onderzoek verrijkt de lessen

De master in de internationale betrekkingen en diplomatie is ingebed in het Departement Politieke Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Binnen het departement zijn er 2 onderzoeksgroepen die relevant werk verrichten op de terreinen van de internationale betrekkingen en diplomatie:

Onderzoeksthema's die aan bod komen zijn:

 • internationaal handelsbeleid
 • internationaal financieel beleid
 • proliferatie van massavernietigingswapens
 • public diplomacy
 • sub-statelijke diplomatie
 • belangengroepen in de EU
 • het extern EU beleid

De expertise die binnen deze en andere domeinen aanwezig is, zorgt voor een verrijking van de colleges en is een eerste bron voor aanvullende lezingen en gastcolleges. Het maakt het mogelijk om een bijzonder actueel en diepgaand programma aan te bieden.

Zelf doe je als student onderzoek in functie van je masterproef, alsook voor specifieke papers.

Proeven van de praktijk via simulaties, gastlezingen, seminaries

De praktijk in de opleiding is vooral geconcentreerd op rollenspelen of simulaties.

 • Zo is er de verplichte meerdaagse simulatie binnen het kader van het opleidingsonderdeel 'Diplomatie en onderhandelen'.
 • Ook het keuzeopleidingsonderdeel 'European Negotiation Seminar' bestaat uit een meerdaagse simulatie in het buitenland.
 • Tot slot bestaat ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de jaarlijkse interuniversitaire Model United Nations (MUN).

Binnen veel vakken zijn op regelmatige tijdstippen gastlezingen georganiseerd met sprekers uit binnen- en buitenland.

Veel keuzeopleidingsonderdelen worden gedoceerd in de vorm van seminaries. Dat betekent in veel gevallen dat jij en je medestudenten presentaties verzorgen en in debat gaan met elkaar.