Schakelprogramma maritiem en logistiek management

Wat is een schakelprogramma?

Met een professioneel bachelordiploma (van een hogeschool) heb je nooit rechtstreekse toegang tot een academische masteropleiding, maar kan je soms wel instromen via een schakelprogramma.

In het schakelprogramma leer je de opleidingsspecifieke kennis en (onderzoeks)vaardigheden die je nodig hebt om vlot te kunnen starten in de masteropleiding.

Als je slaagt voor het schakelprogramma behaal je geen diploma, maar een getuigschrift. Dit geeft je de toelating om in te schrijven voor de masteropleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding het schakelprogramma moet/mag volgen.

Heb je geen rechtstreekse toelating tot het schakelprogramma? Via een online formulier kan je toelating tot het schakelprogramma aanvragen.

Verwachte voorkennis wiskunde

Voor kennis van wiskunde geldt bij de start van dit schakelprogramma volgende richtlijn:

  • min. 4 uur wiskunde in het secundair onderwijs (België)
  • min. wiskunde B of D (Nederland)

Als je niet aan de richtlijn voldoet maar toch wil starten, raden we ten strengste aan om midden september (vóór de start van het academiejaar) de voorbereidende cursus wiskunde te volgen. Zo ontdek je in welke mate jouw voorkennis overeenkomt met wat we verwachten van startende studenten.

Deze extra lessen kunnen ook interessant zijn als je wel aan de richtlijn voldoet. Studenten ervaren wiskunde en economie namelijk als de moeilijkste opleidingsonderdelen uit de opleiding.

> Bereid je voor op wiskunde

Schakelprogramma combineren met masteropleiding

Als je het schakelprogramma (54 sp) gevolgd hebt, mag je starten met het masterprogramma (60 sp).

Indien je in je eerste jaar niet volledig slaagt voor het schakelprogramma, kan je het volgende jaar het schakelprogramma combineren met enkele vakken van de master:

  • Slaag je voor twee van de drie drempelvakken (‘Algemene economie, ‘Methodologie voor bedrijfskundig onderzoek’ en ‘Wiskundige methoden en technieken’) en in totaal voor minstens 60% van de opgenomen studiepunten, dan kan je de overige vakken van het schakelprogramma combineren met vakken uit het masterprogramma tot een totaalpakket van 60 studiepunten.
  • Indien je niet aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, dan mag je de vakken waarvoor je niet slaagde combineren met vakken uit het masterprogramma tot een totaalpakket van 30 studiepunten.

Je vult je programma altijd eerst op met de resterende vakken van het schakelprogramma.

Vrijstellingen aanvragen

Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

  • werk- of andere praktijkervaring (EVC): volg de EVC-procedure
  • creditbewijzen, getuigschriften en andere studiebewijzen die je in een vorige opleiding behaald hebt (EVK): volg de procedure van de faculteit - let op de deadlines!

Een EVK geeft niet automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevert, vergelijkt de faculteit de EVK met het te volgen opleidingsonderdeel. Hou er rekening mee dat een creditbewijs in principe slechts 5 jaar geldig blijft. 

Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel, krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement staat simpelweg vermeld dat je een vrijstelling kreeg.