Aanvraagformulier uitzondering inschrijving indien men niet voldoet aan de rechtstreekse toelatingsvoorwaarden

Algemene informatie

De toelatingsvoorwaarden tot de opleidingen van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie worden jaarlijks vastgelegd en zijn te vinden op de website, per opleiding onder opleidingsinfo.

Studenten die voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden, kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij de centrale inschrijvingsdienst.

Studenten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen, indien hun opleiding sterk aanleunt bij de opleidingen die wél toegang bieden, aan de hand van dit formulier een toelating tot het programma of opleiding vragen. Deze dossiers worden behandeld door de Commissie Bijzondere Inschrijvingen.

Let op: Voor studenten met een Nederlands diploma is er een specifiek formulier voorzien. Gelieve uw aanvraag via dat formulier te doen.

Let op: Ook voor studenten die wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, maar die de voorlopleiding nog niet hebben afgerond is een ander formulier (combinatie opleidingen) voorzien. Gelieve uw aanvraag via dat formulier te doen.

Deadlines

Aanvragen voor inschrijvingen in het academiejaar 2019-2020 kunnen ingediend worden tussen 1 april  en 22 september 2019. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (je kan dan enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester opnemen) kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november 2019 en 9 februari 2020. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het academiejaar 2019-2020.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van binnenkomen.

Persoonsgegevens

Naam *  
Voornaam *  
Studentennummer *     
E-mailadres *    
Telefoonnummer

Vooropleiding/diploma

Relevante vooropleiding/diploma 1*
Titel opleiding  
Afstudeerrichting
Instelling  
Afstudeerjaar/Nog bezig/Niet afgerond  
Diploma

 
Diploma behaald  
Wil je nog een relevante vooropleiding/diploma toevoegen? *  

Gewenste studierichting aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie dit academiejaar *

 

 

Via deze link vind je het studieprogramma van de gekozen opleiding. Gelieve in de ‘opleidingsinfo’ goed na te kijken of er al dan niet rechtstreekse toelatingsvoorwaarden zijn en of je daaraan voldoet. In dat geval kan je je rechtstreeks aanmelden bij de Centrale Inschrijvingsdienst.

Motivering aanvraag *

 

Toe te voegen bijlagen *

Ik staaf mijn aanvraag met volgende bijlage(n)(bij voorkeur gecomprimeerd en als pdf toe te voegen):
  • Verplichte bijlagen: relevante diploma(‘s) en diplomasupplement(en) met een overzichtelijk vakkenpakket
  • Facultatief:
 
Indienen aanvraag

Let op:
  • Per student wordt per academiejaar slechts één aanvraagdossier ter toelating behandeld.
  • Enkel aanvragen gestaafd met de nodige documenten worden behandeld.
 

Indien je dossier correct verzonden werd, krijg je binnen maximaal 20 minuten een bevestigingsmail op het door jou opgegeven e-mailadres. Kijk dit zeker na. Geen bevestiging = je aanvraag werd niet correct verzonden!

*  Verplichte velden
Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (CBI.FBE@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de Commissie Bijzondere Inschrijvingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.