Master in de biochemie en de biotechnologie

Master in de biochemie en biotechnologie

Je opleiding

Dat de biochemie in brede zin de basis vormt voor de ontwikkelingen in de biotechnologie en de ‘genetische modificaties’ is evident. Het domein is echter zeer breed op theoretisch en technisch vlak waardoor  specialisatie noodzakelijk wordt. Onze opleiding sluit onmiddellijk aan bij de meest recente ontwikkelingen in moleculaire celbiologie, genoom- en proteoomanalyse en bio-informatica , toegepast op mens, dier, plant, bacteriën, virussen etc. Naast een grondige theoretische vorming krijg je ook een degelijke praktische opleiding zowel in het laboratorium als op de computer.

Een degelijk programma, actief onderwijs, vlot contact tussen academisch personeel en studenten kenmerken de opleiding biochemie en biotechnologie aan de Universiteit Antwerpen.

Je toekomst

Heel wat studenten volgen na hun opleiding een doctoraatsopleiding, waarin ze zich verder specialiseren.

Masters in de biochemie en biotechnologie kunnen onder meer aan de slag:

  • in het wetenschappelijk onderzoek
  • in de farmaceutische en biotech-industrie
  • in de overheidsector (gezondheid- en landbouwsector)
  • als lesgever in het secundair en hoger onderwijs