Master in de biomedische wetenschappen: milieu en gezondheidswetenschappen (Uitdovend)

Master in de biomedische wetenschappen: milieu en gezondheidswetenschappen

Uitdovend

De afstudeerrichting 'milieu en gezondheidswetenschappen' wordt niet meer aangeboden vanaf academiejaar 2022-2023. Als gevolg hiervan wordt inschrijven in deze afstudeerrichting afgeraden. Contacteer de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen voor meer informatie.


Over milieu en gezondheidswetenschappen

De opleiding biomedische wetenschappen vormt kwaliteitsvolle wetenschappers die in een breed biomedisch veld onderzoek kunnen uitvoeren en begeleiden.

In de afstudeerrichting milieu en gezondheidswetenschappen ligt de focus op de domeinen toxicologie, moleculaire processen met inbegrip van epigenetica, voedselveiligheid en milieugebonden orgaanpathologieën, dit laatste via de samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Je leert over de allernieuwste ontwikkelingen in het onderzoeksveld, zoals de 21ste-eeuwse aanpak van predictieve toxicologie waarbij de aandacht verschuift van het gebruik van proefdiertesten naar moleculaire methoden voor toxiciteitsscreening van chemicaliën. Daarnaast maak je kennis met de principes van risicobeoordeling, onder andere door het uitvoeren van een risico-evaluatie rond actuele thema’s zoals tatoeages of de elektronische sigaret. Bekijk het studieprogramma.

Aan de Universiteit Antwerpen wordt onderzoek rond milieu en gezondheid breed gedragen door onderzoeksgroepen uit verschillende studiegebieden. Daarnaast werkt de universiteit nauw samen met onderzoeksinstituten zoals de VITO en Sciensano. UAntwerpen is zo bijvoorbeeld koploper in het ontwikkelen van Citizen Scienceprojecten zoals het project CurieuzeNeuzen, dat de luchtvervuiling in Vlaanderen in kaart brengt.

Je kan je afstudeerrichting (major) combineren met een minor onderzoek, ondernemerschap of ondernemerschap-onderzoek.

De helft van je studietijd besteed je aan de onderzoekspraktijk tijdens stages en het thesiswerk. Je krijgt de kans om de studie voor een deel in het buitenland te realiseren.