Master in de biomedische wetenschappen: milieu en gezondheidswetenschappen

Master in de biomedische wetenschappen: milieu en gezondheidswetenschappen

​Het maatschappelijk belang van de interactie tussen mens en milieu en de gevolgen voor de gezondheid neemt de laatste jaren enorm toe. Denk maar aan de bezorgdheid rond bisfenol A in babyflesjes, de klimaatverandering die leidt tot het smelten van de ijskappen, of de enorme hoeveelheid plastics in de oceanen. Meer en meer wordt ook aangenomen dat het exposoom – de totaliteit aan chemicaliën en andere factoren, waaraan men wordt blootgesteld vanaf de bevruchting – de missing link is tussen gen en gezondheid.

Je opleiding

De opleiding biomedische wetenschappen vormt kwaliteitsvolle wetenschappers die in een breed biomedisch veld onderzoek kunnen uitvoeren en begeleiden.

In de afstudeerrichting milieu en gezondheidswetenschappen ligt de focus op de domeinen toxicologie, moleculaire processen met inbegrip van epigenetica, voedselveiligheid en milieugebonden orgaanpathologieën, dit laatste via de samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Je leert over de allernieuwste ontwikkelingen in het onderzoeksveld, zoals de 21ste-eeuwse aanpak van predictieve toxicologie waarbij de aandacht verschuift van het gebruik van proefdiertesten naar moleculaire methoden voor toxiciteitsscreening van chemicaliën. Daarnaast maak je kennis met de principes van risicobeoordeling, onder andere door het uitvoeren van een risico-evaluatie rond actuele thema’s zoals tatoeages of de elektronische sigaret. Bekijk het studieprogramma.

Aan de Universiteit Antwerpen wordt onderzoek rond milieu en gezondheid breed gedragen door onderzoeksgroepen uit verschillende studiegebieden. Daarnaast werkt de universiteit nauw samen met onderzoeksinstituten zoals de VITO en Sciensano. UAntwerpen is zo bijvoorbeeld koploper in het ontwikkelen van Citizen Scienceprojecten zoals het project CurieuzeNeuzen, dat de luchtvervuiling in Vlaanderen in kaart brengt.

Je kan je afstudeerrichting (major) combineren met een minor onderzoek, ondernemerschap of ondernemerschap-onderzoek.

De helft van je studietijd besteed je aan de onderzoekspraktijk tijdens stages en het thesiswerk. Je krijgt de kans om de studie voor een deel in het buitenland te realiseren.

Je toekomst

De vraag naar wetenschappersdie opgeleid zijn om met deze problematiek om te gaan is groter dan ooit. Op de arbeidsmarkt is er een structurele vraag naar afgestudeerden met kennis van toxicologie, risico-evaluatie en de invloed van voeding op de gezondheid. Lees meer over de jobmogelijkheden.