Master in de biomedische wetenschappen: moleculaire mechanismes van ziektes

Master in de biomedische wetenschappen: moleculaire mechanismes van ziektes

Je opleiding

De studierichting biomedische wetenschappen vormt kwaliteitsvolle wetenschappers die in een breed biomedisch veld onderzoek kunnen uitvoeren en begeleiden in een academische, klinische of industriële context.

Biomedische wetenschappen bestudeert de gezonde en zieke mens en relevante diermodellen. Met de nadruk op de mens onderscheidt biomedische wetenschappen zich duidelijk van de studierichtingen biologie, bio-ingenieur en diergeneeskunde.

De opleiding is niet gericht op het verwerven van klinische vaardigheden, dit komt aan bod in geneeskunde en farmacie, maar bereidt wel voor op technologisch of wetenschappelijk onderzoek in een klinische context.

In Antwerpen is de studierichting biomedische wetenschappen een multidisciplinaire opleiding met docenten van de Faculteiten Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen, Geneeskunde en Wetenschappen.

Binnen de masteropleiding heb je de kans een eigen studieoriëntatie te bepalen. Je kan je afstudeerrichting (major) combineren met een minor onderzoek, ondernemerschap of ondernemerschap-onderzoek waarmee een student zich verder in een gewenste richting kan oriënteren.

Tijdens de masteropleiding wordt de helft van de studietijd besteed aan de onderzoekspraktijk tijdens stages en het thesiswerk. Er wordt steeds de kans geboden de studie voor een deel in het buitenland te realiseren. 

Je toekomst

Afgestudeerden van de richting moleculaire mechanismen van ziekten gaan aan de slag als onderzoeker aan de universiteit of in de biomedisch georiënteerde industrie. Zij kunnen verderwerken aan een doctoraal proefschrift waarna zij een academische carrière kunnen verder zetten of een carrière beginnen als onderzoeker of onderzoeksmanager in biotechnologische of farmaceutische bedrijven.