Jobmogelijkheden

Een job in een artistieke omgeving die nooit verveelt

Na je masteropleiding kan je zelfstandig een praktijk uitbouwen. Als zelfstandige conservator-restaurator vervul je, naargelang jouw profiel, opdrachten voor musea, publieke en private erfgoedcentra en erfgoedorganisaties, onderzoeksinstellingen en bedrijven die gespecialiseerd zijn in conservatie-restauratie.

Geen ondernemer? Als conservator-restaurator kan je natuurlijk ook aan de slag in musea. Je wordt er tewerkgesteld in het depotbeheer of in het conservatie-restauratieatelier. Droom je al van een job in het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen? Je kan ook terecht bij een collectiebeheerder, zoals bijvoorbeeld de stad Antwerpen. Of bij veilinghuizen, in kunsttransport, aan onderzoeksinstituten en aan universiteiten. Zelfs een functie als redacteur bij een week- of maandblad over kunst en antiek, restauratie en conservatie behoort tot de mogelijkheden.

Uitstekende vooruitzichten

De belangstelling voor cultureel erfgoed blijft groeien, op nationaal, maar ook op Europees en zelfs mondiaal vlak. In 2010 gaf de Vlaamse Gemeenschap miljoenen euro’s uit aan onderhoud en restauratie van onroerend erfgoed en dat bracht op. Ook jobs! Het erfgoedgerelateerde toerisme creëert een slordige 15 000 jobs die rechtstreeks en onrechtstreeks (bijvoorbeeld horeca) aan erfgoed verbonden zijn. Ook de bouwsector, de archeologische sector en de architectuursector tellen een 4 000-tal jobs die rechtstreeks met erfgoed te maken hebben.

Doctoreren

Aangezien onderzoek reeds structureel is ingebouwd in de opleiding conservatie-restauratie is ook de stap naar doctoreren een concrete optie. Via een doctoraal onderzoek wordt je in de mogelijkheid gesteld gedurende een aantal jaar intensief aan onderzoek te doen. Je leert dan autonoom (nieuwe) oplossingen te formuleren voor problemen die eigen zijn aan jouw vakgebied en bouwt via internationale congressen, uitwisselingsprojecten, en dergelijke meer, jouw contact met het internationale onderzoeks- en werkveld uit.

Alumnus aan het woord

Liesbeth Langouche: “Ik ben niet meteen na de middelbare school aan de opleiding conservatie-restauratie begonnen. Daarvoor had ik al kunstwetenschappen gestudeerd in Gent. Ik moest er nadenken waarover ik mijn thesis wilde schrijven en kwam bij het onderwerp glasramen terecht. Na mijn thesis had ik de smaak te pakken en wilde ik het beroep glazenier leren. Zo ben ik bij de opleiding in Antwerpen terechtgekomen. Ik was erg tevreden over de opleiding. Ik heb er vier leuke en leerrijke jaren gehad die me goed hebben voorbereid op wat een conservator-restaurator doet. Ik apprecieerde de combinatie van praktijk en theorie enorm. Ik vond de interdisciplinariteit van de richting ook zeer fijn. Mijn afstudeerproject ging over art nouveau- en art deco-glasramen.
Na mijn opleiding heb ik samen met mijn oud-docent meegewerkt aan een BOF-onderzoeksproject rond de restauratiepraktijk van Jean Baptiste Bethune en Arthur Verhaegen. Daarop ben ik bij Group Monument begonnen als restaurator van glasramen. Daar heb ik vier jaar gewerkt, onder andere aan de restauratie van de Sint-Baafskathedraal in Gent. Vorig jaar ben ik bij COLLECT, een maandblad voor kunst en antiek, aan de slag gegaan. Ik ben onder meer verantwoordelijk voor de redactionele bijdragen rond veilingen, kunst- en antiekbeurzen.”