Archivistiek

Draag mee zorg voor ons collectieve geheugen

 

Door te kiezen voor de major archivistiek word je klaargestoomd om aan de slag te gaan als archivaris. Deze opleiding is uniek in Vlaanderen.

Word je warm van strafdossiers uit het interbellum, vroegmoderne brievencollecties of middeleeuwse charters? Of heb je eerder een boon voor super-8 filmpjes, krakende geluidsopnamen, foto’s in sepia, kleurrijke affiches of andere audiovisuele media? Wil je graag websites, e-mails, sociale media of andere “born digital”-bestanden archiveren? Ontwikkel je graag tentoonstellingen, podcasts, spelletjes of educatieve pakketten over archiefstukken om een breder publiek te enthousiasmeren? Of laat je als archivaris graag je stem klinken in moeilijke maatschappelijke debatten over democratie, inclusie, duurzaamheid, dekolonisering en dergelijke? Dan is deze major écht iets voor jou!

In je eerste jaar maakte je al kennis met het verleden, heden en de toekomst van de archiefsector. Tijdens deze major maak je uitgebreid kennis met de basisbegrippen, theorieën en principes van de klassieke archivistiek. Tegelijk krijg je een introductie in de kerntaken van de archivaris zoals het verwerven, ordenen, beschrijven, waarderen, selecteren, bewaren en ontsluiten van archiefstukken. Die vaardigheden komen niet alleen ruim aan bod in de hoorcolleges, maar worden ook aangescherpt in een reeks hands-on praktijklessen waarbij je met echt archiefmateriaal aan de slag gaat.

Net zoals de samenleving wordt ook de archiefsector steeds digitaler. Voor het digitaliseren betekent dat plannen en prioriteren, maar ook kwalitatief uitvoeren, beheren en verrijken van scans. Voor digital born archives leer je de noodzaak tot archiving by design en om goed samen te werken met de informatiebeheerders. Daarnaast ontwikkel je strategieën om nieuwe informatievormen (websites, sociale media, berichtenapps…) te archiveren…

Publiekswerking behoort ook tot het takenpakket van de archivaris. Je leert tentoonstellingen in elkaar boksen, publiekslezingen houden, podcasts maken, rondleidingen geven, educatieve pakketten ontwikkelen en publieksgericht onderzoek doen. Via participatie betrek je erfgoedgemeenschappen bij je archiefwerking.

Je ontdekt hoe je algemene theorieën over management kan toepassen op de archiefsector, waarbij je aandacht besteedt aan bedrijfsarchitectuur, procesmanagement, beleids- en beheercyclus, leiderschapskwaliteiten en machtsstructuren. En tot slot krijg je een synopsis van de belangrijkste wet- en regelgeving die van toepassing is op het algemene archiefwezen of binnen heel specifieke juridische kaders.

Opleidingsonderdelen

Hieronder vind je de aan de major verplichte en aangeraden opleidingsonderdelen terug. Daar bovenop doe je in je tweede masterjaar ook een gespecialiseerde stage in een archief- of documentatieinstelling in binnen- of buitenland (6 studiepunten) en schrijf je een masterscriptie over archivistiek (21 studiepunten). Met keuzevakken (12 studiepunten) en in het transdisciplinair project (6 studiepunten) specialiseer je verder en doe je relevante vaardigheden op.

Je bouwt je specialisatie in archivistiek op met kennis en inzichten uit het eerste masterjaar ergoedstudies en via ervaring met het brede erfgoedveld vandaag.

Verplichte opleidingsonderdelen:
 • Archivistiek: basisvaardigheden, concepten en theorieën
  1E SEM, 6 studiepunten
 • Digitalisering en digital-born archief
  1E SEM, 3 studiepunten
 • Culturele erfgoedwerking van archieven
  1E SEM, 3 studiepunten
 • Management en wetgeving in de archiefsector
  1E SEM, 3 studiepunten
Naast de verplichte opleidingsonderdelen raadt de opleiding volgende keuzevakken aan: 
 • Genealogie
 • (Erfgoed)Bibliotheken
 • Musea, archieven en bibliotheken: collectie- en geheugeninstellingen

Meer info over de (niet-)verplichte opleidingsonderdelen vind je in het studieprogramma