Borgen van Immaterieel Erfgoed & Etnologie

Geef de toekomst mee vorm via immaterieel erfgoed

​  

Immaterieel erfgoed weerspiegelt diversiteit en menselijke creativiteit

​Feesten, rituelen, gebruiken, dansen, verhalen, “crafts” en andere uitingen van kennis en vaardigheden: het zijn vormen van levend erfgoed die volop in de belangstelling staan. In het kader van identiteitsvorming, als middel om democratie vorm te geven en als een tool voor duurzame ontwikkeling. Want met immaterieel erfgoed kan de toekomst vormgegeven worden. Immaterieel erfgoed weerspiegelt diversiteit en menselijke creativiteit. Bekijk websites zoals ich.unesco.org, immaterieelerfgoed.be of immaterieelerfgoed.nl en je begrijpt wat we bedoelen.

Heel de wereld is op zoek naar specialisten in het borgen, oftewel “safeguarden” van immaterieel erfgoed? Ben jij het antwoord?

In deze major kan je je specialiseren, versterken en klaarmaken voor dit werk- en onderzoeksveld. In discussies met je docenten en andere immaterieel erfgoed experts uit het veld en door concrete praktijkopdrachten leer je het werkterrein kennen. Je leert om lokaal erfgoed in specifieke contexten (bijvoorbeeld in een urbane grootstedelijke superdiverse context) participatief te inventariseren, de betekenissen die het voor de erfgoedgemeenschappen en anderen heeft te achterhalen en de multiperspectiviteit ervan zichtbaar te maken. En uiteraard gaat ook veel aandacht uit naar borgingsmethodieken.

Verder bestudeer je hoe immaterieel erfgoed theoretisch begrepen, en hoe het vanuit een etnologisch perspectief benaderd en onderzocht kan worden. Via dit etnologische perspectief gaat de aandacht uit naar de cultuur van het dagelijkse leven in al haar complexiteit. En naar processen die maken dat deze cultuur – wat mensen vieren, wat en hoe ze vertellen, wat en hoe ze eten, hoe ze zich kleden, hoe ze wonen en werken, wat ze als migranten meebrengen en koesteren... – tot erfgoed verklaard wordt. Etnologie zoals bijvoorbeeld siefhome.org dat presenteert, is een boeiende discipline om de wereld vanuit de grassroots te begrijpen en heeft een enorme potentie voor het veld van (het borgen van) immaterieel erfgoed.

Tot slot leer je welke essentiële rol wetenschappelijke inzichten en wetenschappelijke reflectie spelen voor het uitvoeren van de UNESCO-Conventie voor het Borgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed uit 2003.

Wendy koos voor deze major en deed stage bij CAG

Verplichte opleidingsonderdelen:

Advanced Safeguarding Intangible Cultural Heritage

1E SEM, 6 studiepunten

Interpretation, Mediation and Engaging Stakeholders

1E SEM, 3 studiepunten

Repertoire: van volkscultuur naar cybercultuur

1E SEM, 3 studiepunten