Kwaliteitszorg en cijfers

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar van 2021 vond dit plaats voor de master in de meertalige professionele communicatie.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert over zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student.

Op 26 en 27 april 2017 bezocht het peerreviewteam de master in de meertalige professionele communicatie en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

"De opleiding werkt vanuit een sterke gedrevenheid, passioneel en erg innovatiegericht.

Het peerreviewteam waardeert sterk de contacten met de praktijk en de inzet van de opleiding voor het ontwikkelen en onderhouden van een sterke MPC-community. Het opleidingsonderdeel ‘Communicatie-onderzoek’ zet het wetenschappelijke karakter van de opleiding sterk in de verf. Dit geldt ook voor de communicatie-driedaagse, dat volgens het peerreviewteam evenwel nog versterkt zou kunnen worden door het een verplicht karakter te geven voor de studenten.

De opleiding gaat, op aanbevelen van het peerreviewteam, verder aan de slag met de beroepsrollen als conceptueel kader voor de opleiding. Het peerreviewteam vraagt de opleiding ook te waken over de samenhang en de integratie van het programma en de studiebelasting van de vele opdrachten in het programma goed te overzien. De opleiding heeft intussen verschillende projectteams op poten gezet om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van het peerreviewteam, o.m. een team dat zich zal buigen over een sterkere inzet van de alumni in de opleiding. Het peerreviewteam bevestigde immers de reflectie van de opleiding dat er kansen liggen in een nauwere samenwerking met de alumni.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.