Scripties

De masterscriptie is het sluitstuk van de masteropleiding. Je toont aan dat je je kennis en vaardigheden zelfstandig kan toepassen om een onderzoeksvraag te beantwoorden.

Communicatieonderzoek: methoden en technieken

Je bereidt je voor op het scriptieonderzoek via het opleidingsonderdeel ‘Communicatieonderzoek: methoden en technieken’. Daarin verken je de verschillende benaderingen in communicatieonderzoek. Je voert kleine deelonderzoeken uit, individueel en in groep, en leert zo de methodes voor effectonderzoek en van kwalitatieve en kwantitatieve dataverwerking. Gebruikmakend van pre-testtechnieken, onderzoek je de kwaliteit van professionele communicatiemiddelen.

Specifiek communicatie-onderzoek: masterscriptie

In het eerste semester leg je het thema en de onderzoeksvraag voor je masterscriptie vast. In het tweede semester ga je per twee of individueel aan de slag. Het resultaat is een experimenteel, beschrijvend, kwalitatief of kwantitatief onderzoek waar een organisatie of onderneming baat bij heeft. Je stelt je onderzoek voor tijdens het scriptiecongres op het einde van het academiejaar.