Basisopleiding voor de beginnende vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in de preventie en behandeling van psychosociale risico’s op het werk. Vertrouwenspersonen zijn vooral van belang voor de ‘eerstelijnsinterventie’. Het KB van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk. Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 10 april 2014 betreffende ‘de preventie van psychosociale risico’s op het werk’.

Deze nieuwe regelgeving vereist dat de werkgever ervoor zorgt dat de vertrouwenspersoon zijn opdrachten te allen tijde volledig en doeltreffend vervult (art. 59) en dat hij de nodige maatregelen treft opdat de vertrouwenspersoon beschikt over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdrachten (art. 60).

Hoewel de aanduiding van de vertrouwenspersoon niet verplicht is, wordt dit echter wel sterk aanbevolen, ook in onze scholen. Aangeduide vertrouwenspersonen worden hierbij dan wel verplicht een ‘aangepaste opleiding’ te volgen. De wetgeving legt geen uniforme opleiding op aan de vertrouwenspersonen, maar beoogt wel een aantal doelstellingen op het vlak van de vereiste vaardigheden en kennis.

Programma

Dag 1:

Module 1: Wettelijk kader psychosociale risico’s. Het wetgevend kader (3 lestijden) - Alex Berghmans

Module 3: Psychosociale interventie, gesprekstechnieken. Van probleembenadering naar praktische aanpak, opvang (6 lestijden – 3/6 lesuren) - Paul Van Assche

 • Luistervaardigheid en conflicthantering

Dag 2:

Module 2: Psychosociale risico’s op school (3 lestijden) – Stefaan Dejonghe

Module 3: Psychosociale interventie, gesprekstechnieken. Van probleembenadering naar praktische aanpak (6 lestijden – 6/6 lesuren) - Paul Van Assche

 • Opvang, gesprek met de verzoeker en aangeklaagde
 • Eerste casusbespreking

Dag 3:

Module 4: Psychosociale interventie: beheersing van probleemsituaties (18 lestijden – 6/18 lesuren)

 • Bemiddeling - Krista Dekoning (3 lestijden)
 • Het bemiddelingsgesprek en het verzoeningsgesprek – Paul Van Assche (3 lestijden)
  • Hoe pakken we het aan in de praktijk?
  • Communicatieve vaardigheden met het Corpi-model: ik-boodschap in het gesprek, gesprekken deblokkeren
  • Ben ik een goede luisteraar? Welk type luisteraar ben je? Wat zegt dit over jezelf?

Dag 4:

Module 4: Psychosociale interventie: beheersing van probleemsituaties (18 lestijden - 12/18 lesuren)

 • De risicoanalyse - Stefaan Dejonghe (3 lestijden)
 • Kernkwaliteiten en kernkwadranten. Inzicht in patronen van menselijk gedrag zichtbaar maken. Geweldloze communicatie. Inoefening aan de hand van casussen - Paul Van Assche (3 lestijden)

Dag 5:

Module 4: Psychosociale interventie: beheersing van probleemsituaties - Paul Van Assche (18 lestijden - 18/18 lesuren)

 • stress en burn-out/bore-out. Omgaan met emoties
 • De Matrix: een instrument om een gesprek vorm te geven. Leren uit casussen

Bij de bespreking van de wettelijk verplicht uit te voeren risicoanalyse, krijgen volgende psychosociale risico’s uitgebreid aandacht:

 • stress
 • burn-out
 • geweld
 • pesterijen
 • ongewenst seksueel gedrag op het werk

We besteden ook aandacht aan:

 • de arbeidsorganisatie
 • de arbeidsinhoud
 • de arbeidsvoorwaarden
 • de arbeidsomstandigheden
 • de interpersoonlijke relaties op het werk (de arbeidsverhoudingen)
Lesgever • Paul van Assche, Coördinerend Preventieadviseur, veiligheidskundig niveau 1 SG Boom-Bornem-Puurs
 • Alex Berghmans, Coördinerend Preventieadviseur, veiligheidskundig niveau 1 SG JB David Lier, SG de 3 Neten en SG Robke
 • Stefaan Dejonghe, Coördinerend Preventieadviseur, veiligheidskundig niveau 1 SG KORBEM
 • Krista Dekoning, Veiligheidskundig niveau 1 Hoofd interne dienst Preventie vzw KOBA Metropool
Locatie

CNO, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

Taal
Nederlands
Inschrijven t.e.m
2023-09-30T22:00:00
Type
Kort- en langlopende opleidingen
Cursusnummer
24/VEI/004A
Academiejaar
2024 - 2025
Interessegebied
Onderwijs en pedagogie